Moderaterna kräver att Sverige förbereder för vaccinpass

2021 11 22

Moderatledaren ställer nu två krav – Sverige bör testa även dubbelvaccinerade samt bör förbereda för att införa nationellt vaccinpass.

Ulf Kristersson befarar att den kraftigt ökade smittspridningen runt om i Europa och Norden kan vara på väg även mot Sverige och vill nu att regeringen agerar.

Sverige bör testa dubbelvaccinerade igen

– Den svenska regeringen får inte vara senfärdig igen. Därför borde regeringen återuppta den omfattande testningen av personer som visar på symptom, även om de är dubbelvaccinerade, och förbereda för ett nationellt vaccinpass, så det finns om det behövs, anser Ulf Kristersson (M)

Oroas över ovaccinerade

Moderatledaren konstaterar att trots att Sverige har hög vaccinationstäckning så är fortfarande omkring 20 % av 16-plusarna inte dubbelvaccinerade

– Folkhälsomyndigheten har varnat för att det finns en betydande risk för klusterutbrott i ovaccinerade grupper under höst och vinter, och att dessa utbrott kan bli relativt stora. Samtidigt vet vi att även personer som fått två doser av vaccinet kan bli smittade och bära vidare covid-19, framhåller Ulf (M).

Vill förbered för vaccinpass

Han pekar på att Coronakommissionen riktade saftig kritik mot att Sveriges pandemihantering har varit senfärdig och att de inledande skyddsåtgärderna 2020 var otillräckliga för att ens kraftigt begränsa smittspridningen. Och nu vill inte Ulf Kristersson att det ska bli samma visa igen.

Restauranger och teater

– Vid en ökad smittspridning måste vi vara förberedda för att snabbt kunna införa ett nationellt vaccinpass. I de flesta länder krävs bevis på vaccination i sammanhang där risk för smittspridning anses stor. Det kan till exempel handla om restaurang- eller nattklubbsbesök och andra typer av arrangemang för allmänheten såsom teater, fotbollsmatcher och konserter, betonar Ulf (M).

Avlasta sjukvården

– Det finns goda skäl - om smittspridningen, sjukhusinläggningar och behov av IVA-vård fortsätter att öka - att kunna använda ett system med vaccinpass även inom Sverige. Inte minst för att slippa nya omfattande restriktioner. Och det skulle utan tvekan vara en tydlig signal till de 20 procent som ännu inte har vaccinerat sig, att göra det. Vi måste nu göra vad som krävs för att fortsatt skydda riskgrupper, avlasta sjukvården och undvika nya restriktioner och nedstängningar. Regeringen måste denna gång vidta åtgärder i tid, anser M-ledaren.

Foto: Moderaterna, Axel Adolfsson