Moderaterna anklagas för att gynna Rysslands diktator Putin

2022 02 14

Centerpartiet riktar nu hård kritik mot Moderaterna och anklagar partiet för att agera på ett sätt som stärker Putinregimen i Ryssland.

Det är hårda tongångar mot Moderaterna och bakgrunden är den allt hetare energifrågan som seglat upp högt på den politiska dagordningen.

Tomma ord

– Moderaterna kan grönmåla sin logotyp hur många gånger som helst, men när de uttalar sig i klimatfrågor blir det tydligt att det bara är tomma ord, anser Centerns energi- och klimatpolitiska talesperson Richard Nordin och EU-parlamentariker Emma Wiesner (C).

Gynnar Ryssland och Putin

Centern menar att Moderaterna spelar den ryska diktaturen med diktatorn Vladimir Putin i händerna.

– I sin iver att gynna kärnkraft har Moderaterna fastnat med foten på den fossila gasen – vilket bara gynnar Ryssland och Vladimir Putin, framhåller centertopparna.

Klassas som gröna

Bakgrunden till den hårda kritiken är att Moderaterna är positiva till EU-kommissionens nya förslag om vilka energislag som ska klassas som gröna och hållbara med syfte att klargöra för finansmarknadens aktörer vilka energislag man bör investera i.

Kol, olja och naturgas

Förutom kärnkraft så ingår även den klimatfarliga naturgasen i EU-kommissionens förslag. Kärnkraft är fossilfri men icke förnyelsebara medan naturgasen vare sig är fossilfri eller förnyelsebar. De är de fossila bränslena och energislagen som leder till utsläpp och klimatförändringar såsom kol, olja och naturgas.

Putinregimens påtryckningsmedel

En annan mycket stor nackdel är att Europa är mycket beroende av rysk gas vilket blivit ett politiskt påtryckningsmedel för Moskva mot EU. Centern och Miljöpartiet är starkt kritiska till  EU-förslaget.

Moderaterna hör till de partier som ställer sig positiva till EU-förslaget som även klassar naturgas som hållbart och grönt. Men M har även framhållit gasens nackdelar och betonar att det handlar om en tillfällig lösning.

Moderaterna förklarar

– Det är viktigt att vi kan utveckla kärnkraften för att nå våra klimatmål, och vi behöver också ersätta det smutsiga kolet. Då behövs gas i en övergångsperiod, säger Moderaternas EU-parlamentariker Tomas Tobé till DI.

Ser mellan fingrarna

Centern är dock mycket kritiska till Moderaternas beslut.

– Även om man är för kärnkraft går det inte att se mellan fingrarna och samtidigt släppa igenom fossilgas. Så som förslaget är utformat kan du nämligen inte plocka russinen ur kakan – antingen röstar man för eller emot hela förslaget.

Förkastligt

– Att därmed tillåta investeringar i fossilt, och till och med grönklassa dem, är rent förkastligt för alla partier som på riktigt värnar klimatet, framhåller Rickard Nordin (C) och Emma Wiesner (C) i nätskriften Omvärlden.

Centern anser att EU gör bort sig kraftigt om de håller kvar vid förslaget att klassa naturgas  som hållbart.

Vikt sig för gaslobbyn

– EU har vikt sig för gaslobbyn. Än mer förvånande är att Tomas Tobé och Moderaterna har svalt förslaget med hull och hår. M var snabbt ute och kommenterade att de tycker att det är positivt. På vilket sätt är det positivt? Även om man är för kärnkraft går det inte att se mellan fingrarna och samtidigt släppa igenom fossilgas, menar Centern.

Krigshot mot Ukraina

Centern understryker att det även handlar om Europas geopolitiska säkerhet som inte minst står i fokus med tanke på oron för att Ryssland ska gå till anfallskrig mot Ukraina.

Spelar Putin i händerna

– Förutom klimatet finns det även en säkerhetspolitisk risk med Moderaternas agerande, de spelar Putin rakt i händerna. En stor del av den gas som kommer till Europa kommer från Ryssland. Många länder i EU är och har i åratal varit beroende av rysk gas för uppvärmning och el. Att Europa inte helt och hållet står för sin egen energiproduktion gör oss sårbara för Putins nycker. Det visar inte minst Putins senaste hot att kapa gasen till EU, nu när EU överväger sanktioner efter Rysslands upptrappning mot Ukraina, anser centerpartisterna.

Gynnar Ryssland

– För att minska utsläppen, bemöta en ökad energiefterfrågan och stärka oberoendet behöver vi istället fokusera på att bygga ut den lokala energiproduktionen såsom kraftvärme, vattenkraft, vindkraft och solceller samt öka vår energilagringsförmåga. Det är tydligt att Moderaterna i sin iver att gynna kärnkraft har fastnat med foten på den fossila gasen – vilket enbart gynnar Ryssland och Putin, betonar Centerns Europaparlamentariker Emma Wiesner och Centerns energi- och klimatpolitisk talesperson Rickard Nordin.

Foto: Moderaterna

Text: Redaktionen