Moderaterna anklagas för att gynna Rysslands diktator Putin

2022 02 14

Centerpartiet riktar nu hård kritik mot Moderaterna och anklagar partiet för att agera på ett sätt som stärker Putinregimen i Ryssland.

Det är hårda tongångar mot Moderaterna och bakgrunden är den allt hetare energifrågan som seglat upp högt på den politiska dagordningen.

Tomma ord

– Moderaterna kan grönmåla sin logotyp hur många gånger som helst, men när de uttalar sig i klimatfrågor blir det tydligt att det bara är tomma ord, anser Centerns energi- och klimatpolitiska talesperson Richard Nordin och EU-parlamentariker Emma Wiesner (C).

Gynnar Ryssland och Putin

Centern menar att Moderaterna spelar den ryska diktaturen med diktatorn Vladimir Putin i händerna.

– I sin iver att gynna kärnkraft har Moderaterna fastnat med foten på den fossila gasen – vilket bara gynnar Ryssland och Vladimir Putin, framhåller centertopparna.

Klassas som gröna

Bakgrunden till den hårda kritiken är att Moderaterna är positiva till EU-kommissionens nya förslag om vilka energislag som ska klassas som gröna och hållbara med syfte att klargöra för finansmarknadens aktörer vilka energislag man bör investera i.

Kol, olja och naturgas

Förutom kärnkraft så ingår även den klimatfarliga naturgasen i EU-kommissionens förslag. Kärnkraft är fossilfri men icke förnyelsebara medan naturgasen vare sig är fossilfri eller förnyelsebar. De är de fossila bränslena och energislagen som leder till utsläpp och klimatförändringar såsom kol, olja och naturgas.

Putinregimens påtryckningsmedel

En annan mycket stor nackdel är att Europa är mycket beroende av rysk gas vilket blivit ett politiskt påtryckningsmedel för Moskva mot EU. Centern och Miljöpartiet är starkt kritiska till  EU-förslaget.

Moderaterna hör till de partier som ställer sig positiva till EU-förslaget som även klassar naturgas som hållbart och grönt. Men M har även framhållit gasens nackdelar och betonar att det handlar om en tillfällig lösning.

Moderaterna förklarar

– Det är viktigt att vi kan utveckla kärnkraften för att nå våra klimatmål, och vi behöver också ersätta det smutsiga kolet. Då behövs gas i en övergångsperiod, säger Moderaternas EU-parlamentariker Tomas Tobé till DI.

Ser mellan fingrarna

Centern är dock mycket kritiska till Moderaternas beslut.

– Även om man är för kärnkraft går det inte att se mellan fingrarna och samtidigt släppa igenom fossilgas. Så som förslaget är utformat kan du nämligen inte plocka russinen ur kakan – antingen röstar man för eller emot hela förslaget.

Förkastligt

– Att därmed tillåta investeringar i fossilt, och till och med grönklassa dem, är rent förkastligt för alla partier som på riktigt värnar klimatet, framhåller Rickard Nordin (C) och Emma Wiesner (C) i nätskriften Omvärlden.

Centern anser att EU gör bort sig kraftigt om de håller kvar vid förslaget att klassa naturgas  som hållbart.

Vikt sig för gaslobbyn

– EU har vikt sig för gaslobbyn. Än mer förvånande är att Tomas Tobé och Moderaterna har svalt förslaget med hull och hår. M var snabbt ute och kommenterade att de tycker att det är positivt. På vilket sätt är det positivt? Även om man är för kärnkraft går det inte att se mellan fingrarna och samtidigt släppa igenom fossilgas, menar Centern.

Krigshot mot Ukraina

Centern understryker att det även handlar om Europas geopolitiska säkerhet som inte minst står i fokus med tanke på oron för att Ryssland ska gå till anfallskrig mot Ukraina.

Spelar Putin i händerna

– Förutom klimatet finns det även en säkerhetspolitisk risk med Moderaternas agerande, de spelar Putin rakt i händerna. En stor del av den gas som kommer till Europa kommer från Ryssland. Många länder i EU är och har i åratal varit beroende av rysk gas för uppvärmning och el. Att Europa inte helt och hållet står för sin egen energiproduktion gör oss sårbara för Putins nycker. Det visar inte minst Putins senaste hot att kapa gasen till EU, nu när EU överväger sanktioner efter Rysslands upptrappning mot Ukraina, anser centerpartisterna.

Gynnar Ryssland

– För att minska utsläppen, bemöta en ökad energiefterfrågan och stärka oberoendet behöver vi istället fokusera på att bygga ut den lokala energiproduktionen såsom kraftvärme, vattenkraft, vindkraft och solceller samt öka vår energilagringsförmåga. Det är tydligt att Moderaterna i sin iver att gynna kärnkraft har fastnat med foten på den fossila gasen – vilket enbart gynnar Ryssland och Putin, betonar Centerns Europaparlamentariker Emma Wiesner och Centerns energi- och klimatpolitisk talesperson Rickard Nordin.

Foto: Moderaterna

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen