JUST NU: Misstänkt angrepp mot Folkhälsomyndigheten

2022 07 14

Vaccinationsuppgifter om barn under 12 år har spridits efter ett misstänkt dataintrång.

Folkhälsomyndigheten har polisanmält ett misstänkt angrepp mot det Nationella vaccinationsregistret, rapporterar Aftonbladet.

Uppgifter om barn under 12 år ska enligt myndigheten ha publicerats på en annan webbplats.

Informationen innehåller datum för när barnen har vaccinerats, vilket vaccin de har tagit och delar av deras personnummer.

800 personer drabbade

Totalt har känslig persondata för drygt 800 personer i Sverige läckt ut som en konsekvens av intrånget.

– Vi ser mycket allvarligt på detta. Vi utreder nu händelsen, i samverkan med andra myndigheter, för att få reda på vad som har hänt, säger Lisa Brouwers, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Hög prioritet

Händelsen utreds nu skyndsamt och med hög prioritet.

De personuppgifter som publicerats på den aktuella hemsidan ska enligt FHM härstamma från det Nationella vaccinationsregistret.

Ett register som står under Folkhälsomyndighetens ansvarsområde. 

Råder sekretess

Eftersom det råder förundersökningssekretess hos polisen är myndigheten fåordiga om läget för tillfället.

– Just nu, och så länge som det råder förundersökningssekretess, kan vi inte säga så mycket mer än att uppgifter har fått spridning på ett felaktigt sätt. Vi hanterar händelsen skyndsamt och med mycket hög prioritet, säger Lisa Brouwers.

Samverkar för bättre säkerhet

Folkhälsomyndigheten uppger att man samverkar med bland annat Nationellt cybersäkeherscenter för att se över säkerheten i it-systemen. 

Myndigheten rekommenderar allmän vaccination från och med 12 år, men det finns i flera fall medicinska skäl varför barn även yngre än så har vaccinerats.

Covid-19-vaccin i Sverige är godkända för användning från 5 års ålder, framhåller FHM.

Foto: Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen