Misstänks för brott mot rikets säkerhet

2023 07 01

En ingenjör utreds för närvarande av Säpo.

Säkerhetspolisen, eller Säpo, har nyligen tagit över ett fall från Polismyndigheten.

Även åklagare från Riksenheten arbetar med ärendet.

Det rör sig om en man i 40-årsåldern som utreds för brott mot rikets säkerhet, rapporterar TV4.

Mannen är utbildad ingenjör och har enligt uppgift arbetat hos flera av de största byggföretagen i Sverige.

Återhållsamma svar

Säpo utreder mannen för flera brott.

Han tros ha obehörigen anskaffat, befordrat, lämnat eller röjt sekretessbelagd information som skulle kunna utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet om det hamnar i fel händer.

Myndigheterna är mycket återhållsamma med svaren angående situationen.

– Det stämmer att vi tog över en förundersökning med den brottsrubriceringen. I övrigt kan vi inte gå in närmare på ärendet då det råder förundersökningssekretess, säger Karin Lutz vid Säpos presstjänst.

Mannen misstänks även för grovt dataintrång och grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

Säkerhetspolisens ansvar

Ett av Säkerhetspolisens huvudsakliga ansvarsområden handlar om just brott mot rikets säkerhet.

Där arbetar Säpo med att förebygga och avslöja sådan brottslighet.

– Det gör vi för att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten, förklarar Säpo.

– Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända inte heller händer.

Avböjer kommentarer

Förundersökningssekretessen omöjliggör detaljerad information om fallet, och mannens advokat avböjer att kommentera saken.

Den misstänkta personen har arbetat länge hos de största byggföretagen i Sverige, och har även varit anställd inom offentlig förvaltning.

Av grundläggande betydelse

Säpo förklarar vidare att det finns flera olika områden som ligger i fokus när det gäller rikets säkerhet.

– Uttrycket Sveriges säkerhet tar sikte på sådant som är av grundläggande betydelse för Sverige, som försvaret, det demokratiska statsskicket, rättsväsendet och samhällsviktig verksamhet som är av betydelse ur ett nationellt perspektiv.

Foto: L. Villasmil

Text: Redaktionen