Missräkning för Ica

2023 08 17

Marginalerna pressar matjätten ICA.

Det framgår när man på torsdagsmorgonen presenterar sitt resultat för årets andra kvartal.

Totalt ökade ICA Sveriges omsättning med 1 730 miljoner kronor, men allt är inte frid och fröjd för livsmedelskedjan.

– Rörelsemarginalen sjönk till 3,5 procent till följd av lägre volymer fortsatta prisinvesteringar, framhåller ICA Gruppen i ett pressmeddelande.

På grund av lägre priser

Den stora missräkningen är ett betydande vinsttapp just för matvarubutikerna.

– Lönsamheterna i ICA-butikerna påverkas av fortsatt hög inflation och minskade volymer, vilket syntes i lägre vinstdelning i kvartalet, uttrycker ICA Gruppen vidare.

Bland annat menar kedjan att tappet beror på satsningar på lägre pris.

Smäll på 67 miljoner

ICA talar om en smäll i form av minskad vinst på 67 miljoner kronor. 

– Lägre inflationstakt och fortsatt fokus på pris har präglat marknadsutvecklingen i kvartalet, säger ICA Gruppens vd Nina Jönsson i en kommentar till den egna hemsidan.

Är positiva

Trots att vinsten minskar, 20 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året, ser ICA positivt på sitt resultat.

Detta framför allt med tanke på att andra delar av koncernen går starkt, bland annat ökade Apoteket Hjärtat sitt rörelseresultat på 57 miljoner kronor.

– Apoteket Hjärtat hade ett rekordkvartal och även Rimi Baltics resultat förbättrades kraftigt, säger Nina Jönsson.

– Sammantaget ökade koncernens resultat trots att ICA Sveriges utveckling var svagare än förra året, vilket delvis berodde på lägre vinstdelning från ICA-butiker och visar att lönsamheten i butiksledet har gått ned. Koncernens operativa kassaflöde var starkt.

Blandade besked

Även ICA Bankens resultat förbättrades.

Affärsvolymen växte, i högsta grad påverkad av högre marknadsräntor.

Sämre har det dock gått för ICA Fastigheter.

Där förklaras motgångarna som en följd av genomförda avyttringar och att man bildat ett nytt samägt bolag vid namn Delcore.

Foto: ICA Gruppen

Text: Redaktionen