Miljöpartiet vinnare i ny mätning – Fyra partier backar i stöd

2021 09 02

Miljöpartiet är den främsta vinnaren i Ipsos nya mätning för augusti. Partiet ökar med drygt 2 %-enheter till lite över 5 %.

Därmed når MP sitt högsta väljarstöd i år hos Ipsos.

– Sommarens översvämningar och skogsbränder har troligen mobiliserat väljare som känner oro för klimatet, säger Ipsos Nicklas Källebring till DN.

Under sommaren har värmerekord, bränder och översvämningar orsakat stor förödelse i Europa och FN har gått ut med den allvarligaste varningen hittills för att klimatförändringarna är på väg att drabba jordklotet allt hårdare.

MP avrundas nedåt

Ipsos presenterar sina mätningar avrundat till hela procenttal utan decimaler. Men en granskning av mätbolagets underlag visar att MP ligger en bit över 5 % avslöjar DN.

MP tar väljare från Centern, Vänsterpartiet och från det så kallade sofflocket, det vill säga väljare som tidigare avstått från att rösta. Ipsos tror dock inte att MP är på säker mark.

Externa faktorer

– Min tolkning är att uppgången mest beror på externa faktorer och inte så mycket på vad partiet har gjort. Det betyder att nivån inte nödvändigtvis håller i sig, säger han till DN.

KD är ett av de två partier som tappar mest i mätningen och partiet balanserar på 4 %-spärren.

Ipsos augusti  jämfört med juli:

🔴Vänsterpartiet                 11         -1
🔴Socialdemokraterna     25        +1
🟢Miljöpartiet                          5        +2
🟢Centern                                  8         -2
🟣Liberalerna                           3         +1
🔵Moderaterna                    21         -1
🔵Kristdemokraterna          4         -2
🟡SD                                           20        +1
 
🔴🟢 S+V+MP+C                  49       +0 
🔵🟡M+KD+SD+L                48       -1 
 
ANALYS

Om detta skulle bli valresultat så når inte M-KD-SD-L-sidan majoritet och huvudproblemet för dem är att L ligger under spärren. Nyamko Sabunis parti närmare sig dock spärren en aning. Det är oklart om Centern accepterar att ingå i samma regeringsunderlag som V. Här är analysen parti för parti:

✅ V ligger på fortsatt rekordhöga nivåer.

✅ S har parkerat sig kring 25 och nu är den stora frågan vem som ska ta över efter Löfven.

✅ MP:s utmaning är att hålla klimatfrågan fortsatt aktuell även efter att sommaren är över. 

✅ C ligger fortsatt högt men tappar i denna mätning.

✅ L ligger under spärren och min bedömning är att Nyamko Sabuni nu kommer att lägga ökat fokus på integrationen.

✅ M har legat relativt stilla i opinionen en tid men gjorde nyligen ett utspel om vaccinpass. Det har dock inte fångats in i denna mätning.

✅ KD ligger svagt i denna mätning men har ökat i andra mätningar. Bilden är något oklar.

✅ SD ligger klar över sitt valresultat och är nära att bli näst största parti.

◾Mätningen är genomförd 10 - 23 augusti.  

◾Senast ett parti som funnits i riksdagen minst två mandatperioder i rad föll ur riksdagen var för 81 år sedan då Socialistiska Partiet föll ur andrakammaren 1940 då partiet fick 0,7 jämfört med 4,4 i valet 1936. KD låg under spärren nästan hela mandatperioden 2014-2018 men kom ändå över 4% på valdagen. Med denna bakgrund ingår alla partier i procentsummeringen. Men mandatmässigt ingår de inte.

Foto: Miljöpartiet


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen