Miljardregn över staten

2023 06 08

Staten fick ett oväntat stort överskott i maj.

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 39,1 miljarder kronor under månaden, enligt Riksgäldens prognos.

Över förväntan. 

Riksgäldens väntade sig ett överskott på 23,1 miljarder kronor.

Överskottet i maj var således 16 miljarder kronor mer än väntat.

Stora skatteinkomster

Skillnaden mot prognosen beror framför allt på högre skatteinkomster, uppger Riksgälden.

– Det primära saldot var 10,2 miljarder kronor högre än prognosen. Skatteinkomsterna var cirka 7 miljarder kronor högre. Utbetalningar från myndigheter var cirka 3 miljarder kronor lägre vilket främst beror på lägre utbetalningar från Kammarkollegiet, skriver myndigheten.

Tolvmånadersperiod

Under en tolvmånadersperiod har statens betalningar resulterat i ett överskott på 92 miljarder kronor.

Det kan bland annat härledas till den höga inflationen i Sverige.

En hög inflation innebär högre priser.

Det innebär även att staten får in flera miljarder extra i moms.

Negativt på längre sikt

På längre sikt kan dock en stigande inflation vara negativ för statens finanser.

Statens inköp av varor, tjänster och energi blir dyrare. Avbetalningar på statsskulden förväntas även bli dyrare i takt med att räntan höjs.

Dessutom ökar en del bidrag automatiskt när inflationen stiger.

Det handlar bland annat om sjukersättning  och studiemedel.

– På kort sikt så kan skatteinkomster från moms göra att en högre inflation ger en positiv effekt för statens budgetsaldo. Men på längre sikt gör vi bedömningen att effekterna av högre inflation är negativ för statens finanser, sa Erika Färnstrand Damsgaard  chef för ekonomisk analys på Riksgälden, till SR Ekot under fjolåret.

Foto: Riksbanken 

Text: Redaktionen