Migrationsverket tvärvänder

2023 03 23

Migrationsverket ändrar helt kraven för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.

Detta efter en ny och vägledande dom från Migrationsöverdomstolen.

Från och med nu måste kravet på egen försörjning vara uppfyllt när det tidsbegränsade uppehållstillståndet upphör.

– Vi har nu uppdaterat vår bedömning i enlighet med Migrationsöverdomstolens avgörande, säger Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius i ett pressmeddelande.

Nya krav

Den som ansöker om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen måste uppvisa en försäkran på den egna försörjningen, antingen genom anställning eller eget företag.

Tidigare var Migrationsverkets bedömning att det räckte att kravet var uppfyllt när ansökan prövas.

Nu måste anställningen istället vara påbörjad innan det befintliga uppehållstillståndet löper ut.

– Till följd av domen kommer Migrationsverket framöver att kräva att alla villkor för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen är uppfyllda senast den sista dagen för det tidsbegränsade uppehållstillståndet. Det gäller oavsett om den som söker försörjer sig som anställd eller egen företagare, säger Carl Bexelius.

Måste vara uppfyllt vid ansökan

En konkret förändring blir nu verklighet efter den nya domen.

Det blir inte längre möjlighet att få permanent uppehållstillstånd om man vid ansökningstillfället enbart har ett erbjudande om anställning, alternativt ett avtal om anställning som påbörjas efter sista dagen för uppehållstillståndet.

– Migrationsöverdomstolens nya dom innebär att kraven för permanent uppehållstillstånd måste vara uppfyllda både när man ansöker och när Migrationsverket prövar ansökan, tillägger Carl Bexelius.

Gäller omedelbart

Den nya kraven gäller omedelbart.

Även alla som lämnat in en ansökan innan det att Migrationsöverdomstolen meddelade sin dom kommer att påverkas av förändringen.

Den “varaktiga försörjning” som Migrationsverket kräver innefattar en fast anställning eller en visstidsanställning om minst två år. 

– I praktiken kommer det framöver innebära att man kan få avslag om man hade ett avtal om två års anställning när det tidsbegränsade uppehållstillståndet löpte ut, men det vid prövningstillfället återstår mindre än två år av anställningen, framhåller myndigheten.

Foto: Migrationsverket

Text: Redaktionen