Många husköpare oroliga – ställer specifikt krav

2024 04 02

Många husköpare har börjat oroa sig för en specifik fråga.

Att köpa ny bostad innebär alltid en risk, inte minst när man ska köpa hus.

En av de risker som har börjat oroa husköpare allt mer på senare tid är risken för översvämning.

Det har många fastighetsmäklare börjat lägga märke till.

Det märks till exempel genom att husköpare har börjat ställa nya frågor och krav.

– Jag har aldrig tidigare varit med om att folk har kollat var dagvattenbrunnarna är, säger Robert Brandt, från fastighetsförmedlingsbolaget Erik Olsson, till P4 Gävleborg.

Ha bra dialog

Husköparna vill alltså veta hur stor risken är för översvämning.

De kollar efter och frågar om specifika saker relaterade till den risken, till exempel backventiler i källarna.

– Det gäller ju att ha en bra dialog med säljaren innan, veta exakt hur vattnet gått, hur de har klarat sig, skyfallen -21 och förra året och så vidare, säger Synnöve Jemt, fastighetsmäklare på samma firma som ovan, till radiokanalen.

Tar höjd prismässigt

Husköparna ställer överlag mer specifika frågor idag än tidigare.

De frågar om sådant som avlopp, tak, elsystem och dränering.

Spekulanter har blivit mer tveksamma inför att köpa hus utan dagvattenbrunn, till exempel.

– Ja, i alla fall tar de höjd för det prismässigt, säger Synnöve Jemt.

Påverkar bostadsmarknaden

Tendensen att husköpare oroar sig allt mer för översvämningar har märkts av allt mer på senare år.

Redan 2021 rapporterade SVT att översvämningarna påverkar bostadsmarknaden.

Då skedde det stora översvämningar i Gävleområdet.

– Det är ett antal kunder som drabbats, både de som sålt sina hus och de som väntar på tillträde. Det är vissa hus som ska säljas som tyvärr fått vattenskador och som vi måste skjuta på, sade Jonas Östblom från Svensk Fastighetsförmedling till kanalen.

Foto: Tierra Mallorca

Text: Redaktionen 


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen