Löfven får 48 timmar på sig – Annars tänker V fälla S-MP-regeringen

2021 06 16

Vänsterpartiet ger S-MP-regeringen en tidsfrist som löper ut på torsdag klockan 10. Om Regeringen Löfven inte ändrat sig om hyresfrågan till dess så är det upp till M och KD om de vill vara stödpartier till Löfven.

Det beskedet lämnar nu Vänsterpartiet med partiledare Nooshi Dadgostar i den heta frågan om friare hyressättning, så kallade marknadshyror. V kommer i det läget att vilja fälla regeringen. V ger regeringen två alternativ:

Alternativ 1-- Avstå från förslaget om friare hyressättning helt och hållet.

Alternativ 2 -- Regeringen inleder genast nya förhandlingar där hyresgästföreningen ingår. Ett avtal måste vara klart senast vid regeringens öppnande och accepteras av hyresgästföreningen.

Regeringen har 48 timmar på sig att återkomma med besked. Tidsfristen löper ut klockan 10 på torsdag.

– Om regeringen inte accepterar något av de här två alternativen så har vi inte längre förtroende för Stefan Löfven som statsminister. Då har vi ett helt nytt läge i Sveriges riksdag, säger Nooshi (V).

Enormt stor påverkan

– Ända sen tillträdandet av Stefan Löven har vi sagt att vårt stöd finns inte om regeringen genomför förslag om marknadshyror eller fri hyressättning. Om statsministern inte respekterar det så finns det automatiskt inget förtroende längre för den här regeringen. Och vi inser självklart allvaret i det och därför har vi gång på gång försökt lösa den här situationen och vi har gång på gång sökt Centerns partiledare och statsministern och har varje gång blivit avvisade, säger vänsterledaren Nooshi Dadgostar (V).

– Det är ett systemskifte i Sverige. Det har en enormt stor påverkan för Sverige. Oerhört stora konsekvenser. Hyresgästerna kommer känna oro varje dag att kunna drivas från sina hem. Hyrorna idag är redan alldeles för höga, säger Nooshi (V).

– Vi har inte nått fram till vare sig regeringen eller Centerpartiet. De har inte velat sätta sig ned och tala med oss. Det besked vi fått är att den kollektiva förhandlingsrätten ska avskaffas.

ANALYS

Vänsterpartiet menar allvar – och partiet gör helt rätt sett till partiets möjligheter inför valet 2022. De kan inte agera dörrmatta och tror att väljare kommer attraheras av den positionen.

[yop_poll id="200"]

Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen