JUST NU: Lockbete till kommuner – regeringens nya plan för vindkraft

2022 04 06

Regeringen lanserar ett fyrapunktsprogram för att öka takten i utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige.

Miljö- och klimatminister Annika Strandhäll (S) lade fram förslaget på en pressträff under förmiddagen.

Regeringen vill se en kraftig ökning av vindkraftverk för att Sverige ska kunna bli oberoende av fossila bränsle.

Extra motivering

Kommuner, som har rätt att stoppa utbyggnad av vindkraftverk, ska uppmuntras att ta beslut snabbare, men även få en extra motivering i form av investeringar i berörda kommuner.

– De som upplever att ett nytt vindkraftverk påtagligt påverkar deras miljö ska också få del av positiva effekter, att idrottsplatser byggs eller samlingslokaler, säger Annika Strandhäll.

Hon lägger fram ett fyrapunktsprogram med åtgärder som ska öka takten i utbyggnaden av vindkraftverk, rapporterar DN.

Fyra punkter

  • Tidigarelägga och göra kommunernas vetorätt mer förutsägbar.
  • Tillsätta snabbutredningar om hur man kan skapa incitament hos kommunerna för utbyggnad av vindkraft.
  • Påskynda regeringens handläggning av havsbaserad vindkraft. Utredningen ska redovisas den 30 juni 2023
  • Havs- och vattenmyndigheten ska utreda konkurrerande vindkraftparker till havs, samt hur företag kan få ensamrätt i vissa områden.

Stort motstånd

Nyligen publicerade Energimyndigheten en rapport som indikerade att fler och fler vindkraftsprojekt i Sverige stoppas.

Statistik från myndigheten visar att knappt hälften av alla vindkraftsprojekt från 2014 fram tills nu har fått klartecken för att börja byggas.  Samtidigt minskar framtidsutsikterna för en mängd nya vindkraftsverk. Andelen ansökningar som får godkänt har minskat kraftigt.

Oroande

– Det stämmer. Det är något som är oroande, sa Fredrik Svartengren, chef för Energimyndighetens enhet för förnybar energi och samhälle, till SR Ekot efter att rapporten publicerar.

Myndigheten har tidigare konstaterat att Sverige måste fördubbla sin elproduktion de kommande 20 åren. Bilar och industri ska gå över till eldrift – och flera olika energislag behöver byggas ut.

Enligt myndigheten kan det i framtiden behövas  fyra gånger så mycket vindkraftverk som i dag för att möta behovet.

Foto: Magnus Liljegren Regeringskansliet resp N Doherty

Text: Redaktionen