Livsmedel återkallas – säljs på Hemköp och Willys

2023 11 11

Ägg återkallas nu efter en ny salmonellaupptäckt.

Det är återigen på grund av salmonella som ledande livsmedelsbolag i Sverige tvingas återkalla produkter.

Denna gång har salmonellan upptäckts i stallmiljön hos en av Axfoods producenter, och två ägg-artiklar från Garant återkallas nu.

– Efter att leverantören i en rutinkontroll upptäckt salmonella i stallmiljön där äggen värpts återkallar Axfood av försiktighetsskäl två ägg-artiklar från Garant, då det finns en risk att äggen kan innehålla salmonella, framhåller Axfood i ett pressmeddelande.

Äggen säljs hos bland annat Hemköp och Willys.

Två produkter

Det är följande två ägg-produkter som påverkas av återkallelsen.

- Garant Ägg, Frigående inomhus, Medium, 6-pack, med bäst före-datum till och med 2023-11-26.

- Garant Ägg, Frigående inomhus, Medium, 15-pack, med bäst före-datum till och med 2023-11-26.

Har sålts vid butiker

Axfood bekräftar att äggen som nu har återkallats har sålts i flera av Axfoods butikskedjor, och att de nu har stoppats från vidare försäljning.

– Att det nu påträffats salmonella i en ny stallmiljö är mycket olyckligt och något vi ser allvarligt på. Vi utreder nu tillsammans med leverantören hur det har kunnat ske, och hur det kan förhindras framöver, säger Axfoods kvalitetschef Susanna Wadegård.

Kan lämnas tillbaka

Axfood uppmanar nu de som har köpt produkterna att lämna tillbaka dem för att få tillbaka pengarna.

– Axfood beklagar det inträffade och uppmanar alla konsumenter som köpt de aktuella varorna att i första hand återlämna den till butiken där de är köpta för ersättning, framhåller bolaget.

Flera fall

De ledande livsmedelsbolagen har återkommande problem med salmonellafall som leder till att man behöver återkalla produkter.

Tidigare i veckan har Jordbruksverket gett besked om att Sveriges största äggproducent, CA Cedergren, måste avliva en över miljon höns vid gården i Fliseryd i Småland.

Detta för att förhindra vidare spridning av salmonellasmittan.

Foto: Willys Axfood

Text: Redaktionen


Svenskar kan avrådas från att äta populär maträtt

2024 05 26

En populär maträtt kan vara farligare än man tidigare trott.

Många svenskar älskar att äta fisk.

Om man dessutom har fångat fisken själv, i någon av våra många svenska insjöar, så kan det kännas extra lyxigt.

Men frågan är hur nyttigt det egentligen är.

Många sjöar och vattendrag är förorenade av PFAS, rapporterar TV4.

Och när mängden PFAS i fisken analyseras så kan det leda till förändrade rekommendationer avseende konsumtionen.

Väntar på analyssvar

En sådan analys ska nu göras i Finjasjön i Hässleholm.

Där ska man analysera mört, abborre, braxen, gös och gädda, för att ta reda på hur mycket PFAS som finns i fisken.

– När man har fått analyssvaren får man ta ställning till om man ska äta fisken en gång om året, en gång i veckan eller aldrig, säger Mats Bengtsson, som ansvarar för att samla in fiskexemplaren, till kanalen.

Misstanken om höga halter av PFAS gäller många svenska sjöar och vattendrag.

– Det finns tyvärr ingen heltäckande bild över hur det ser ut i sjöar i Sverige för det är många olika aktörer som är involverade i den här provtagningen som görs, säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket i Uppsala, till kanalen.

Bör kontakta kommunen

Men i takt med att analyser görs och kunskapen ökar kan alltså kostråd och rekommendationer komma att förändras.

När resultaten från analysen i Hässleholm blir klara så kommer de att diskuteras med Livsmedelsverket.

Den som regelbundet vill äta egenfiskad fisk bör vända sig till kommunen där sjön ligger för att ta reda på om PFAS-analyser har gjorts och vilka rekommendationer som gäller.

Dåligt för barn och gravida

PFAS är ett samlingsnamn för tusentals industriellt framställda kemikalier som finns på många ställen i naturen.

– Om man får i sig PFAS under lång tid skulle det kunna påverka hälsan. Därför är det viktigt att få i sig så lite som möjligt av dessa ämnen, framför allt innan man får barn, uppger Livsmedelsverket på sin hemsida.

Det är troligt att foster, spädbarn och barn är extra känsliga för PFAS.

Foto: S. Seitamaa

Text: Redaktionen


Smittsam sjukdom sprids i Sverige – “den är fruktansvärd”

2024 05 27

Antalet fall av en för många mycket allvarlig sjukdom har börjat öka ordentligt i Sverige.

För de allra yngsta handlar det om en livshotande sjukdom.

Det gäller kikhosta där antalet fall nu stiger efter att ha legat på låga nivåer sedan 2020, meddelar Folkhälsomyndigheten.

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion som kan orsaka långvarig och besvärlig hosta både hos vuxna och barn. De som drabbas hårdast av kikhosta är spädbarn där infektionen kan bli livshotande, framhåller myndigheten i ett nytt uttalande på måndagen.

"Fruktansvärd sjukdom"

I höstas ägde en smittoexplosion av kikhosta rum i Danmark. Folkhälsomyndigheten slog redan då larm om en ökning även i Sverige.

Smittskyddsläkaren Leif Dotevall i Region Västra Götaland påtalade samtidigt allvaret i situationen.

– Jag tror att alla vi som arbetat inom infektionssjukvård och barnsjukvård har sett mycket små barn med kikhosta och vet att det är en fruktansvärd sjukdom, sade han till P4 Väst vid tillfället.

Under 2024 har ökningen alltså fortsatt. Hittills har 241 fall rapporterats, varav 28 är barn under ett år.

Samma trend syns i andra europeiska länder.

– Flera dödsfall bland spädbarn har rapporterats i Europa vilket belyser vikten av att skydda de mindre barnen, understryker Folkhälsomyndigheten.

Uppmanar barnfamiljer

Fallen av kikhosta brukar vara som högst under sommaren och hösten. Folkhälsomyndigheten förväntar sig att antalet bara kommer att öka de kommande månaderna.

Man går också ut med uppmaningar till familjer med små barn.

– Det är troligt att antalet fall av kikhosta kommer att fortsätta att öka. Vaccination under graviditet ger ett bra skydd till spädbarnen redan från att de föds. Skyddet fylls sedan på vid vaccination av barnet vid tre månaders ålder. Man bör också undvika att spädbarn träffar personer som har hosta eller snuva utanför familjen, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén i en kommentar.

Många behöver testa sig

Folkhälsomyndigheten meddelar också att många som upplever symtom ska testa sig.

– Gravida kvinnor och familjemedlemmar med långvarig hosta bör också provtas och behandlas om de har kikhosta för att minska risken för att barnet ska smittas efter födseln.

Om ett spädbarn misstänks ha drabbats av kikhosta är det mycket viktigt med snabb behandling för att minska risken för allvarlig sjukdom.

I Sverige rekommenderas vaccination till alla barn från tre månaders ålder och till alla gravida efter graviditetsvecka 16.

Foto: Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen