Livsfarligt beteende mot bilister – ”Måste upphöra omedelbart”

2023 11 13

Polisen har uppmärksammat ett livsfarligt beteende på E18 i Kristinehamn.

De senaste dagarna har det kastats stenar mot fordon som färdats på vägen.

Flera större stenar har även placerats ut på vägbanan.

– Stenarna som har kastats eller placerats ut i helgen har både träffat fordon samt lett till att bilister kört på stenarna och då fått antingen skador på fordonet eller punktering. Det har också skett trafikolyckor på grund av detta, uppger polisen i ett uttalande.

Livsfara för litet barn

Den mest allvarliga incidenten inträffade i helgen.

En bil träffades av en sten som krossade vindrutan. Ingen skadade sig, men det kunde ha slutat värre.

På passagerarplats satt ett litet barn i en bilbarnstol.

Inledningsvis utreddes ärendet som framkallande av fara för annan och skadegörelse, men efter att förundersökningsledaren tittat närmare på det har en förundersökning om försök till synnerligen grov misshandel upprättats.

– Vi anser att det finns ett likgiltighetsuppsåt. Kastar man en stor sten, på en bil som kör i cirka 100 kilometer i timmen, då borde var och en förstå vilka fruktansvärda skador som kan uppstå.

– Nu var det bara ren tur att ingen person kom till allvarlig fysisk skada, säger Sophia Jiglind, presstalesperson på polisen i region Bergslagen.

Kräver att beteende upphör

Nu har polisen fått nog.

I ett uttalande kräver man att stenkastningen måste upphöra med omedelbar verkan då den är förenad med livsfara.

– Stenarnas tyngd i samband med att de kastas kan medföra att de går igenom vindrutan och träffar förare och/eller passagerare. Träffar stenarna olyckligt kan personerna omkomma direkt på plats, skriver polisen.

Vädjar till allmänheten

Vid liknande incidenter har ungdomar legat bakom brotten.

Vem eller vilka som ligger bakom de senaste dagarnas händelser är dock inte fastställt.

– Vi vädjar dock till allmänheten att prata med barn, vänner och unga i din närhet. Både om konsekvenserna av den här typen av handlande, men också ifall någon sitter på viktig information, framhåller polisen.

Personer, som kan har information om stenkastningen, uppmanas att kontakta polisen.

–  Det kan handla om alltifrån en så kallad ”utmaning” på sociala medier som kommentarer eller iakttagelser. Kontakta polisens växel på 114 14 och uppge ”tips” i talsvaret för snabbare framkoppling till operatör, understryker polisen i region Bergslagen.

Foto: Kathy

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen