Liberalerna kritiserar ärkebiskopen och Svenska Kyrkan

2021 04 09

Nyamko Sabuni (L) sågar ärkebiskop Antje Jackeléns nej till förslaget om språkkrav för svenskt medborgarskap.

– Jag har svårt att förstå varför inte Svenska kyrkan ställer sig bakom Liberalernas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap. Ännu märkligare är att ärkebiskop Antje Jackelén motiverar kyrkans remissvar med att språkkrav kan öka segregationen och särskilt drabba kvinnor och lågutbildade, framhåller Nyamko (L).

Ärkebiskopen fick stor uppmärksamhet för sitt nej-besked nyligen.
–  Jag är själv invandrare och vet hur viktigt det är att lära sig språket. Samtidigt går det inte att bortse från att det finns olika förutsättningar. Vi måste arbeta med att skapa de bästa förutsättningarna, snarare än att knyta det skydd som ett medborgarskap är till en viss språknivå, framförde Antje Jackelén till SVT.

Men Nyamko (L) köper inte Svenska Kyrkans argument.

– Varför skulle inte kvinnor eller lågutbildade kunna lära sig ett nytt språk? Som liberal är dessa låga förväntningar på individen omöjliga att acceptera. Och på vilket sätt kommer segregationen öka om människor kan tala med varandra, förstå samhället, utbilda sig och utvecklas? Det är ju precis tvärtom. Svenska språket och kunskap om samhället är nyckeln till integration och därför en självklar förutsättning för medborgarskap. Liberalerna har drivit denna fråga sedan 2002 och jag är glad över att det äntligen blir verklighet. I dag lever kvinnor som inte behärskar svenska isolerade i sina hem, fullständigt beroende av sina män och barn som får tolka vid läkarbesök och myndighetskontakter. Lågutbildade som inte kan språket kan inte utbilda sig, skaffa bättre jobb och förverkliga sina drömmar, anser L-ledaren.

ANALYS

Svenska Kyrkan vänder sig mot att ”knyta det skydd som ett medborgarskap är till en viss språknivå”. Men här finns det en paradox ty en stor del av skyddet går ju förlorat om man inte når upp till en viss språknivå. Kunskap i svenska språket och samhällskunskap är ett avgörande steg för att få jobb och komma in i samhället såväl som att ta del av info om jämställdhet, mänskliga rättigheter och lagar.

Kyrkan menar att det finns andra vägar att gå och betonar att forskningen inte ger stöd för att högt ställda språkkrav leder till bättre integration. Tvärtom visar forskning att högre krav på språkkunskaper leder till exkludering och diskriminering, vilket riskerar att leda till segregation framhåller kyrkan som menar att språkkrav även riskerar även att drabba kvinnor och andra grupper med låg utbildning särskilt hårt.

En styrka för Svenska Kyrkan är att de alltid ställer sig på de svagas sida vilket säkerligen är något som många i kyrkan uppskattar även i detta fall - men samtidigt är frågan om deras nej till språktest i detta fall uppfattas hjälpa eller stjälper de svaga.

Liberalerna är det parti som drivit språkkrav längst av alla partier i riksdagspolitiken och min bedömning är att Liberalerna har goda chanser att få igenom förslaget redan i år.

Foto: Magnus Aronsson/Svenska Kyrkan samt Liberalerna.

[forminator_poll id="2907"]