ANNIE LÖÖF: ”Liberal kraschlandning”

2022 10 14

Centerledaren Annie Lööf anser att Sverigedemokraterna blev den stora vinnaren i överenskommelsen mellan M, KD, L och SD.

Samtidigt pekar hon ut Liberalerna som dagens stora förlorare.

– Det blev en liberal kraschlandning. Det blev inget borgerligt, liberalt maktskifte. Det blev ett konservativt, nationalistiskt maktskifte, skriver Annie Lööf på Twitter.

Hon fortsätter:

– Ett tungt ok att bära för den som någon gång kallat sig liberal. SD fick allt, till och med nycklarna till Rosenbad, vad fick Liberalerna?

C-ledaren beskriver Sveriges framtida högerregering som ”Jimmie Åkessons regering”.

– Dagens besked visar det uppenbara. Ulf Kristersson blir statsminister men får ratta Jimmie Åkessons regering. I varje beslut, varje budget, ges SD vetorätt och möjlighet att ställa långtgående motkrav. SD tar nu plats i regeringskansliet - det är historiskt och oerhört.

SD får stort inflytande

På dagens pressträff bekräftade Ulf Kristersson (M) att Sverigedemokraterna kommer att få ett stort inflytande över kommande regerings kriminal- och migrationspolitik. 

Bland annat kommer svensk migration att  anpassas till miniminivån enligt EU-rätten samtidigt som internationella konventioner upprätthålls, inklusive asylrätten.

Sverigedemokraterna kommer även att få ett samordningskansli i riksdagen med politiska tjänstemän i riksdagskansliet.

Följande reformer inom migration- och kriminalpolitiken kommer att genomföras enligt avtalet:

 • Ökad användning av biometriska data i utlänningsärenden
 • Förstärkta möjligheter till inre utlänningskontroller
 • Intensifierat återvändandearbete
 • Skärpt arbetskraftsinvandring och skärpta villkor för anhöriginvandring
 • Transitcenter under hela asylprocessen
 • Utvisning på grund av bristande vandel
 • Skärpta krav för medborgarskap och återkallande av uppehållstillstånd i fler fall
 • Integrationspolitiken läggs om till att i högre grad bli kravbaserad, där den som långvarigt befinner sig i Sverige ska ta ansvar för att bli en del av samhället
 • Dubbla straff för gängkriminella
 • Kriminalisering av deltagande i kriminella gäng
 • Effektivare hemliga tvångsmedel
 • Visitationszoner, anonyma vittnen och vistelseförbud
 • Avskaffad straffrabatt för den som fyllt 18 år och avskaffande av dagens mängdrabatt. Samtidigt tas krafttag för att förebygga brott med ökat föräldraansvar
 • Fler omhändertaganden enligt LVU och en utredning av sänkt straffmyndighetsålder
 • En nationell social insatsstyrka inrättas, som ska göra omvärldsanalys och förmedla beprövade metoder för att förebygga brott och utbilda socialsekreterare i att hantera unga som begår eller är i riskzonen för att begå brott
 • Föräldrastödsprogram byggs ut
 • En fullständig och genomgripande översyn av strafflagstiftningen genomförs i syfte att bland annat skärpa straffen för vålds- och sexualbrott
 • Polisen, kriminalvården och övriga myndigheter inom rättsväsendet kommer expandera kraftigt
 • Källa: Tidöavtalet

Läs hela avtalet mellan M, KD, L och SD här

LÄS MER: DETTA FÅR SD IGENOM I STÄLLET FÖR MINISTERPOSTER 

Foto: Centerpartiet 

Text: Redaktionen