Laxkris i Sverige

2023 08 26

Allt färre laxar simmar i Norrlandsälvarna.

Såväl forskare som sportfiskare oroar sig nu över den kraftiga minskningen av laxar som simmar uppför Norrlandsälvarna.

I bland annat Torneälven har beståndet av vandrande laxar halverats sedan förra året.

Det rapporterar TV4.

– Under de senaste tolv åren har det varit mellan 40 000 och 100 000 laxar som passerat. Nu har vi bara räknat kring 20 000 laxar, säger specialforskare Atso Romakkaniemi.

Önskar bättre kontroll

På grund av den besvärande utvecklingen efterfrågas nu bättre kontroll när det kommer till hur mycket lax som tas upp från älvarna.

Man misstänker flera orsaker till det minskade beståndet, bland annat tidigare års sjukdomar, mindre föda och varmare vatten.

Sportfiskare uppmanas nu att ta ett större ansvar och följa försiktighetsprincipen.

Lär fortsätta

Atso Romakkaniemi menar att utvecklingen lär fortsätta, bland annat på grund av klimatförändringarna.

– Det är sannolikt att vi gradvis kommer att se färre och färre fiskar som simmar upp för att leka på grund av klimatförändringarna, säger han till TV4.

Förutsättningar gått förlorade

Laxar känner en mycket stark instinkt att återvända till älvarna där de fötts för att leka.

Dock har många områden för förökning gått förlorade under den senaste tiden.

– På grund av utbyggnaden av vattenkraft har de naturliga förutsättningarna för laxens förökning gått förlorad i nästan alla Sveriges älvar. Idag finns livskraftiga bestånd endast i ett fåtal av de ursprungliga laxälvarna runt Östersjöns kuster, förklarar Världsnaturfonden WWF.

Odlas i Norge

Nästan all lax som säljs i Sverige har odlats i Norge, förklarar Världsnaturfonden vidare.

– Laxen finns i vilt tillstånd i norra Atlanten, Östersjön, vissa sjöar i norra Europa och i Nordamerika. Stillahavslaxar är en släkting. Praktiskt taget all lax som säljs i Sverige är odlad i Norge. 

– En mindre del utgörs av stödutsättningar av frisimmande lax från kraftverkens odlingar och naturligt lekande vildlax.

Foto: Brandon

Text: Redaktionen