Sergej Lavrov flydde lokalen

2023 09 21

Idag var en mycket speciell dag i FN:s högkvarter i New York.

Det hade tisslat och tasslats om det hela veckan.

Idag, onsdag, skulle kunna bli första gången som Ukrainas president Volodymyr Zelensky skulle kunna stå öga mot öga mot den ryska utrikesministern och Vladimir Putins högra hand – Sergej Lavrov – sedan kriget inleddes.

Detta med anledning av att båda två fanns på plats i samband med att FN:s säkerhetsråd samlades i USA.

"Han är en fegis"

I körschemat fanns en specifik höjdpunkt: Zelenskys tal.

Men om Lavrov överhuvudtaget skulle våga vara kvar i lokalen när den ukrainska ledaren tog till orda var osäkert ända in i det sista.

– Lavrov kan vara en fegis, sade retorikprofessorn Kjell Lars Berge från Universitet i Oslo till norska TV2 tidigare idag.

Bedömningen gjordes utifrån förväntningarna på vad Zelenskys tal skulle innehålla.

– Det råder ingen tvekan om att han kommer att vara tuff och använda starka ord om Ryssland.

Flydde sin kos

Experten visade sig få rätt.

Den ryska utrikesministern vågade inte befinna sig i samma lokal som Zelensky när det väl var dags.

Hans stol ekade tom och det kunde konstateras att Lavrov flytt med svansen mellan benen för att inte höra om de brutala krigsbrotten som begås i Rysslands namn och dess oprovocerade aggressivitet gentemot Ukraina.

Kräver borttagande av vetorätten

Istället representerades Ryssland av dess FN-ambassadör Vasilij Nebenzia.

Han fick höra hur Zelensky kritiserade organisationen för att inte ha haft förmågan att förhindra kriget.

Presidenten krävde också att Ryssland fråntas den vetorätt man har i säkerhetsrådet.

– Vi kan alla se att Ryssland inte kommer att släppa vetorätten av fri vilja. Därför borde generalförsamlingen få makten att frånta ett land sin rätt till veto, sade Zelensky från talarpodiet.

– Ett land som för ett krig byggt på hat ska inte kunna ha sådan stor makt.

Lavrov: "Legitimt verktyg"

Senare under kvällen svensk tid fick Sergej Lavrov utrymme att tala inför FN-församlingen.

Det blev en kavalkad av märkliga anklagelser mot västvärlden – som så många gånger förut.

– Lavrov försvarade också sitt lands användning av vetorätt i FN:s säkerhetsråd som ett “legitimt verktyg" för internationella relationer, rapporterar Deutsche Welle från mötet.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen