Larm om salmonella på Coop

2023 06 16

Blandfärs som sålts på Coop återkallas nu.

I ett pressmeddelande framhåller producenten Norvida att John's Selection blandfärs 500 g återkallas.

Det handlar om den blandfärs med bäst-före datumet 21/06/2023 och batchkoden 2331.

Salmonella har påträffats i egenkontrollen och kunder som köpt produkten uppmanas nu lämna tillbaka den till Coops butiker och få pengarna tillbaka.

– Leverantören har meddelat Norvida att salmonella påträffats vid provtagning inom leverantörens egenkontroll. 

– Varorna kan innebära en hälsofara men vid upphettning till 70 grader dör salmonellabakterien. Därför väljer Norvida att återkalla samtliga förpackningar med aktuellt bäst före-datum, förklarar Norvida.

Har sålts

Blandfärsen i fråga har sålts i Coops butiker.

Norvida understryker att de tar händelsen på största allvar och ber om ursäkt för situationen.

– Norvida tar händelsen på stort allvar och undersöker tillsammans med leverantören det inträffade för att även säkerställa förebyggande åtgärder framgent.

Inga uppgifter

Det finns inga uppgifter om att någon ska ha insjuknat i salmonella efter att ha konsumerat blandfärsen.

Det ska även vara begränsat till just denna produkt.

Sprids genom mat

Den absolut vanligaste orsaken till utbrott av salmonella är kontaminerade livsmedel.

Symptom som kan uppstå vid smitta är bland annat buksmärtor, feber och kräkningar.

Vid vissa fall kan även komplikationer med ledinflammation uppkomma.

Förebyggande åtgärder

Ännu finns inget vaccin mot salmonella, men god hygien kan i de allra flesta fall förebygga smitta.

Folkhälsomyndigheten framhåller att det är mycket viktigt att följa livsmedelshygieniska rutiner.

– Salmonellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. 

– Salmonellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt smitta från livsmedel eller vatten ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas, förklarar FHM.

Foto: Coop Sverige

Text: Redaktionen