JUST NU: Larm om radioaktiv strålning – skyddsstopp införs

2023 02 23

Strålsäkerhetsmyndigheten och Totalförsvarets skyddscentrum har i dag larmats till Karlskrona. 

Aktörerna har kallats till Marinmuseum Karlskrona efter att museet uppmätt radioaktivitet på fyra platser på fartyget HMS Bremön.

Minsveparen skänktes till museet 1987 och har sedan dess varit öppen för allmänheten.

Ett omedelbart skyddsstopp har införts, rapporterar Aftonbladet.

– Vi fick utslag på radioaktiv strålning med en ganska enkel mätare på fyra platser på fartyget. Vi har nu utlyst skyddsstopp och startat en utredning för att reda ut vad det är som vi behöver göra, säger Johan Löfgren, chef för samlingsenheten på Marinmuseum i Karlskrona, till tidningen.

Kontaktat Försvarsmakten

Efter strålningslarmet har museet kontaktat Strålsäkerhetsmyndigheten och Totalförsvarets skyddscentrum.

Aktörerna är på väg till Karlskrona för att genomföra mätning och sanering.

Om det handlar om farliga nivåer av radioaktiv strålning är inte bekräftat.

–  Vi har ingen uppfattning om det eftersom vi inte har kunnat mäta med den här exakta utrustningen. Det är jättetråkigt att vi måste stänga fartyget men det är ingen som har uttryckt någon vidare oro hos oss. Det här är inte på några platser där man har uppehållit sig under någon längre tid, säger Johan Löfgren till Aftonbladet.

 Han tillägger att det är jättetråkigt att flera besökare varit exponerade för strålningen.

– Därför måste vi ta reda på om det är farliga nivåer.

Fyra platser

Radioaktiv strålning har upptäckts på fyra platser, rapporterar Aftonbladet.

Det handlar om följande platser:

- Två kopplingsdosor till skyddstjänsttelefon.

-  Från en eller flera komponenter i ett ekolod.

-  På självlysande visare på en klocka i fartygschefens hytt.

Fakta minsveparen Bremön

- Döpt efter en fyrplats, Brämön i Medelpad

- Byggdes på Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg

- Sjösattes i juni 1940

- Det enda bevarade örlogsfartyget av sammanlagt 14 som byggdes i den så kallade Arholmaklassen åren 1937-1940

- Bremön och hennes systerfartyg var minsvepare och skulle både oskadliggöra och lägga ut minor under andra världskriget

- Fartyget hade även i uppgift att hjälpa till med eskorter och hindra främmande fartyg från att ta sig in på svenskt vatten

Källa: Marinmuseum Karlskrona

Foto: Marinmuseum Karlskrona

Text: Redaktionen