Larm om mycket smittsam sjukdom i Stockholm

2023 08 31

Flera fall av en mycket smittsam virussjukdom har konstaterats i Sveriges huvudstad.

Det uppger Region Stockholm i ett pressmeddelande.

Det handlar om virussjukdomen mässling, som är mycket ovanlig i Sverige.

Tre fall av mässling har konstaterats i Stockholm de senaste veckorna.

– Det finns en direkt eller indirekt koppling till utlandsresa för samtliga. Fallen har antingen varit ovaccinerade eller haft ett osäkert skydd mot mässling, framhåller Region Stockholm.

Smittspårning

Efter de bekräftade fallen av virussjukdomen har en omfattande smittspårning inletts.

– Sjukvården kontaktar berörda, betonar Region Stockholm.

Kan bli mycket allvarlig

Vid ett insjuknande i mässling uppstår flera symptom.

– Det är en mycket smittsam virussjukdom som bland annat orsakar hög feber och utslag på kroppen, framhåller Vårdguiden 1177 på sin hemsida.

Andra symptom är ögonirritation och en tilltagande besvärlig torrhosta.

Sjukdomen är allvarlig, i värsta fall kan den vara livshotande.

Det tar vanligtvis cirka två veckor innan samtliga symptom är borta.

Inkubationstiden, det vill säga tiden från smittillfället till att man blir sjuk, är cirka två veckor.

Ökar globalt

Sverige har generellt ett gott skydd mot mässling, eftersom vaccin mot sjukdomen ingår i vaccinationsprogrammet för barn.

Antalet fall av mässling har dock ökat globalt de senaste åren.

En bidragande orsak till detta är ineffektiva eller otillräckliga vaccinationsprogram, enligt organisationen Läkare utan gränser.

År 2019 rapporterades den högsta siffran av mässlingsfall på 23 år. Över 200 000 personer förlorade livet i sjukdomen.

 Ökar i höginkomstländer

Antalet fall av mässling har även noterat en uppgång i länder där tillgång till vaccin inte är ett problem.

I Europa har antalet sjuka ökat de senaste åren. 

Anledningen till detta är att ett växande antal föräldrar har börjat avstå från att vaccinera sina barn.

– År 2022 var antalet mässlingsutbrott i världen dubbelt så många som året innan. 1 av 5 barn var inte vaccinerade mot mässling år 2021, och riskerar således att smittas, rapporterar FN:s barnrättsorganisation Unicef.

Arkivfoto: Region Kronoberg

Text: Redaktionen