Länderna med lägst andel vaccinerade har klart högst dödstal

2021 07 29

De två EU-länder som totalt misslyckats med sin vaccinering har i särklass värst dödstal. Samtidigt uppvisar Sverige toppresultat.

En granskning av EU-ländernas framgångar i kampen mot coronapandemin visar på en mycket stark koppling mellan hur många som har vaccinerats respektive hur höga dödstal EU-länderna drabbas av. Sverige ligger på en topposition medan Rumänien och Bulgarien är skräckexempel enligt EU:s Smittskyddsmyndighets senaste siffror.

Norden i topp 

Sverige och de båda andra nordiska EU-länderna Danmark och Finland hamnar alla bland de sex bästa länderna i EU när det gäller lägst andel dödsfall de senaste två veckorna. Önationen Malta är i topp och har inga dödsfall alls.

Alla de fyra länderna – Sverige, Danmark, Finland och Malta – ligger också mycket bra till med vaccineringen.

Bulgarien och Rumänien skräckexempel

Allra högst andel dödsfall i EU har Bulgarien och Rumänien som också är de två länder som vaccinerat i särklass lägst andel invånare. I tabellen nedan ses även EU:s folkrikaste land Tyskland vars dödstal ligger mellan de båda ytterligheterna. Här är listan:

                                   Dödstal    Vaccinerade

◾Malta                 0,00           84 %

◾Sverige              0,19          74 %

◾Danmark          0,86          84 %

◾Finland              0,90          79 %

◾Tyskland           3,99          72 %

◾Bulgarien      12,95          19 %

◾Rumänien     14,54          31 %

Statistiken kommer från EU:s Smittskyddsmyndighet ECDC och dödstalen avser per 1 miljon invånare de två senaste registrerade veckorna. Vaccineringen avser hur många procent av befolkningen som är 18 år och äldre som erhållit dos 1.

ANALYS

Att så snabbt som möjligt vaccinera sin befolkning är avgörande för ett land när det gäller att rädda liv och hälsa bland invånarna. I Rumänien och Bulgarien är misstron mot myndigheter stor och vaccinationsviljan låg. Dessutom är ländernas digitala infrastruktur svag vilket gör det svårt att till exempel hantera vaccinationsbokningen online.

Länderna har även en stor glesbygdsbefolkning och en bristande sjukvård. Ovanpå detta florerar konspirationsteorier och resultatet framgår tydligt av statistiken ovan – höga dödstal och få vaccinerade.

Låg korruption och hög tillit till myndigheter är två nyckelparametrar.

[yop_poll id="420"]