Lagändring för elsparkcyklar

2023 09 05

Över 3 000 personer skadades och fyra personer förlorade livet under 2022 i olyckor med elsparkcyklar.

Nu ändras reglerna för fordonet.

Lagändring

Från och med den 23 december införs en ny lag för elsparkcyklar. Alla elsparkcyklar som går i minst 20 kilometer i timmen måste omfattas av en trafikförsäkring.

Kravet gäller för både privatpersoner och företag som hyr ut elsparkcyklar.

Det uppger infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD) för Expressen.

– Vi gör detta för att elsparkcyklarna har förändrat mycket av trafiken sedan inträdet.

– Och inte alltid till det bättre, med tanke på den rekordökning av olyckor som skett till följd av det, säger ministern till tidningen och betonar att lagändringen huvudsakligen handlar om att stärka skyddet för den som kör fordonet.

Lättare att få ersättningen

Enligt regeringen kommer den nya lagen att förenkla för den som har rätt till ersättning efter en olycka med en elsparkcykel.

Till exempel innebär ändringen att den som skadas i trafiken har rätt till ersättning även om trafikförsäkringsgivaren skulle gå i konkurs, uppger Expressen.

Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv från 2021.

– Den som skadas i trafiken ska ha ett fullgott skydd och inte riskera att stå utan ersättning. Nu stärker vi skyddet för försäkringstagare och de som skadas av fordon, kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer (M) i samband med att  lagrådsremissen lades fram.

Trafikförsäkring – det här gäller

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring som ger ersättning vid vissa typer av skador i trafiken. Några exempel:

- Alla personer som skadas vid en olycka med det försäkrade fordonet får ersättning för skada på person. Det gäller både förare och passagerare.

- Om den skadade har medverkat till skadan genom uppsåt, grov vårdslöshet eller annan vårdslöshet i samband med rattfylleri, så kan ersättningen minska.

- Om det sker en kollision med ett annat fordon, med sakskador som följd, ersätts skadorna som grundregel av trafikförsäkringen. Det är försäkringen för det fordon som anses vållande (som har orsakat olyckan) som ersätter skadorna på den icke vållande parten.

- Om du krockar med något annat än ett motorfordon, till exempel en lyktstolpe, ersätts sakskadorna på lyktstolpen som regel av bilens trafikförsäkring.

Ersättning utgår ej för:

- skador på det egna fordonet

- varor som transporteras om du själv har orsakat skadan.

Källa: Trafikverket

Foto: Maxim Mushnikov resp Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen