Kund nekades av svenskt företag för att han var homosexuell

2021 11 14

Kunden var inbokad och redo men när företaget fick veta att kunden var homosexuell blev han avbokad.

Nu stäms företaget som är verksamt inom musikbranschen och baserat i Halland rapporterar Hallands Nyheter.

Spela in musik tillsammans

Företaget jobbar med musikproduktion och i verksamhetsutbudet ingår musiktjänster som innebär att kunder kan skriva och spela musik tillsammans med företaget.

Den drabbade kunden hade beställt en musiktjänst av företaget men plötsligt blev kunden avbokad och orsaken var att ägaren hade fått kännedom om att kunden var homosexuell.

Gick emot hans kristna tro

Företagaren har motiverat sitt abrupta besked med att det gick emot hans religiösa tro, uppger Sverige Radio Halland och TT rapporterar att det avser musikföretagarens kristna tro, enligt SvD. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) reagerar kraftigt mot musikföretagaren och kräver nu ersättning på 25 000 kronor till den drabbade kunden.

I konflikt med diskrimineringsförbud

– Var och en har en självklar rätt till sin tro, men rättspraxis klargör att själva utövandet av den religiösa tron kan begränsas om utövandet kommer i konflikt med något av de diskrimineringsförbud som finns i diskrimineringslagen, anser DO.

Rättegång väntar i Varberg

Diskrimineringsombudsmannen poängterar att företag inte får välja bort kunder baserat på deras sexuella läggning.

– Ett företag som erbjuder tjänster till allmänheten får därför inte med hänvisning till religion diskriminera mellan olika kunder som vänder sig till företaget, framför DO.

Ärendet kommer nu att tas upp i Varbergs Tingsrätt.

Foto: TI Law Firm