Kritiserar Löfvens pandemihantering

2021 11 09

Statsminister Stefan Löfven (S) sågas nu av Jimmie Åkesson (SD) som vill att regeringen ställs till svars efter beskedet att Sverige missar vaccinmålet.

Tidigare idag meddelade regeringen i form av socialminister Lena Hallengren (S) att Sverige inte klarar det så kallade vaccinmålet – att vaccinera alla vuxna till 30 juni och hänvisar till brist på vaccin. SD-ledaren är upprörd.

– Det var inte länge sedan som Stefan Löfven, i riksdagens talarstol, hånfullt och smädande, avfärdade min oro för att detta skulle ske. Han såg det väl inte komma, kan man tänka sig. Det här är inget man skojar bort. Hela samhället har anpassat sin planering efter en hårt kritiserad tidsplan som nu ändras, betonas Jimmie Åkesson som framhåller att han vid samtalen med regeringen lyft oro över att utfallet inte följt prognoserna och efterfrågat tydligare uppföljning.

– Regeringen har dock avfärdat konkreta åtgärder och klamrat sig fast vid hoppfull retorik som faktiskt har framstått som helt världsfrånvänd under en längre tid. Att regeringen i ytterligare ett skede av pandemin misslyckas med sin för stunden absolut viktigaste uppgift måste få konsekvenser. Regeringen måste ställas till svars. Nu måste det bli slut på passiviteten från Regeringskansliet, betonar Jimmie som begär ett tilläggsdirektiv för att Coronakommissionen ska granska regeringens hantering av målsättning och genomförande samt underlag för extern kommunikation, anser Jimmie.

– Idag är vi halvvägs till den tidpunkt då alla skulle ha fått vaccin, men bara ungefär en tiondel av befolkningen har hittills fått en dos. När ett nytt mål nu ska sättas måste det kombineras med en tydlig färdplan. Detta måste nu bli regeringens främsta prioritet och vaccinationstakten måste öka, anser Jimmie.

ANALYS

Just nu ökar smittan dramatiskt i Sverige och pandemin är åter tillbaka högst upp på den politiska dagordningen. Avseende vaccinet är det inte lätt att rå på förseningar från producenterna men huruvida man borde ha sökt och även nu bör söka andra vägar som Moderaterna föreslagit kan bli en allt hetare fråga.

Sverige har misslyckats med testningen, äldreomsorgen, kollektivtrafiken samt precis som SD lyfter fram även med prognoserna. Jämfört med grannländerna ser läget mycket dystert ut men jämfört med övriga Europa är läget klart bättre för Sverige.

Frågan är nu hur övriga partier ställer sig till SD-kravet på att Coronakommissionen granskar regeringens målsättningar och prognoser.

[forminator_poll id="2666"]