SVERIGE: Krisrådet blixtinkallas till möte

2022 10 11

Regeringen kallar in krishanteringsrådet på grund av den allvarliga utvecklingen i omvärlden.

Det rapporterar Expressen på tisdagsmorgonen.

Överbefälhavaren, rikspolischefen och chefen för Säkerhetspolisen är några av de ordinarie ledamöterna i rådet. Utöver nämnda aktörer har även Energimyndigheten och Livsmedelsverket kallats till rådet, uppger Expressen.

Mötet kommer att ske på torsdag. 

Informationen om mötets innehåll är knaper.

– Samverkan och ömsesidigt informationsutbyte om myndigheternas arbete och beredskap med anledning av omvärldsutvecklingen, skriver regeringen i kallelsen som Expressen tagit del av.

Två veckor efter sabotage

Kallelsen från regeringen kommer drygt två veckor efter de förmodade sabotagen på gasledningarna Nord Stream 1 och 2 i Östersjön.

Säkerhetspolisen har avslutat sin brottsplatsundersökning vid området och fastslagit att misstanken om grovt sabotage har stärkts.

– Vi kan konstatera att det har skett detonationer vid Nord Stream 1 och 2 i svensk ekonomisk zon, som har medfört omfattande skador på gasledningarna. Brottsplatsundersökningen har stärkt misstankarna om grovt sabotage. Det har gjorts beslag på brottsplatsen och dessa ska nu undersökas. Det råder förundersökningssekretess och ärendet är mycket känsligt. Samarbetet mellan Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Försvarsmakten fungerar mycket bra. Det är en allvarlig händelse och det är ett styrkebesked att inblandade myndigheteter på bästa sätt fullgör sina respektive uppgifter, sa kammaråklagare Mats Ljungqvisti ett pressmeddelande.

Två gånger per år

Vanligtvis sammanträder rådet två gånger per år för allmän orientering om arbetet inom krisberedskapsområdet.

Men vid allvarliga händelser och kriser kan rådet sammankallas för informationsutbyte mellan Regeringskansliet och myndigheter.

Fakta Krishanteringsrådet

  • Krishanteringsrådet inrättades av regeringen i december 2008 och leds av statsministerns statssekreterare.
  • I rådet ingår normalt rikspolischefen, säkerhetspolischefen, överbefälhavaren samt generaldirektörerna för Affärsverket svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.
  • I rådet ingår även en landshövding som företräder länsstyrelserna. Dessutom medverkar företrädare för de berörda, myndighetsansvariga departementen.
  • Statsministerns statssekreterare kan även adjungera andra ledamöter om behov finns.
  • Källa: Regeringen

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen