SVENSKA FÖRSVARET: Krisen fortsätter för flygvapnet

2022 11 11

Flygvapnet saknar fortfarande ett betydande antal stridspiloter. 

Efter ett återinfört pensionsavtal har bara tre piloter, som tidigare varit tjänstlediga, återvänt till jobbet. En majoritet – 30 piloter – är fortsatt tjänstlediga.

Stridspiloterna uppges fortfarande vara missnöjda med löner och arbetsvillkor, erfar SVT Nyheter.

– Det är allvarligt. Risken finns att vi kommer in i en ond spiral. Att arbetsbelastningen blir för hög för de piloter som finns kvar inom Försvarsmakten och kanske att fler slutar på grund av det, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet, till SVT Nyheter.

”Borde agerat tidigare”

Carl-Johan Edström, flygvapenchef Försvarsmakten, är självkritisk. Sverige befinner sig i en känslig period – försvaret ska rustas upp och en Natoansökan ska godkännas.

– Det är en allvarlig situation. Vi är väldigt självkritiska och borde ha agerat tidigare, säger han till SVT.

Flygvapenchefen betonar att Försvarsmakten arbetar intensivt tillsammans med arbetsgivarorganisationer för att fatta nya beslut och hitta lösningar för att få tillbaka stridspiloterna.

– Det är en svår situation vi befinner oss i men de är fortfarande krigsplacerade i vår organisation så vårt arbete just nu är att titta framåt för att på bästa möjliga sätt få tillbaka alla piloter eller så många som möjligt och jag vet att svenska flygvapnet är ett väldigt starkt flygvapen som kommer att tillföra Nato mycket styrka.

Ändrat avtal

Som en följd av ett stort internt missnöje ändrades pensionsavtalet för stridspiloter födda 1988 och senare. Det nya avtalet trädde i kraft i september. Pensionsåldern höjdes från 55 till 67 år.

– Beslutet innebär att piloter inom gruppen efter 25 flygtjänstår får motsvarande villkor som piloter födda 1987 och tidigare, framhöll Arbetsgivarverket.

Anna Falck, Arbetsgivarverkets förhandlingschef, beskrev det nya avtalet som en ”lösning”.

– Jag är glad att vi i dialog med Försvarsmakten i en akut situation för en avgränsad grupp, snabbt kunnat finna en lösning som omhändertar frågan och stärker Försvarsmaktens personalförsörjning av piloter på kort och lång sikt, sa hon i ett pressmeddelande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen