JUST NU: Kräver möte med ministern – ska lösa köerna på Arlanda

2022 05 27

Branschorganisationen Transportföretagen vill att politikerna ska sätta in åtgärder för att minska köbildningen på Arlanda.

Köerna på Arlanda har varit långa under våren och resenärer rapporterar om missade flyg på grund av flera hundra meters kö till säkerhetskontrollen.

Nu kräver branschorganisationen Transportföretagen politisk aktion och kallar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) till möte för att få bukt med problemet, rapporterar Ekot vid Sveriges Radio. 

Agendan: förkorta köerna 

Mötet ska ha en klar agenda – köerna måste bli kortare. Annars blir problemen än värre i sommar.

Utmaningen är att det tar tid att få in personal till säkerhetskontrollerna på grund av de omfattande säkerhetsprövningar som behöver klaras av för att få lov att arbeta.  

Vill att politiken agerar 

Därför kräver nu Transportföretagen politisk aktion för att säkerhetsprövningen ska gå snabbare.

– Att kunna göra det här fort betyder att vi behöver få in väldigt många människor som varit i industrin nyligen och varit säkerhetsprövade. Där menar jag att säkerhetsskyddslagen ger möjlighet att använda viss flexibilitet utan att göra avkall på säkerhetsprövningen, säger branschchef Fredrik Kämpfe till SR.

Ministerns besked 

Ett brev med en begäran om ett möte skickades till justitiedepartementet redan i mitten på maj, men än så länge råder radiotystnad från Morgan Johansson. 

– Brevet studeras just nu, hälsar ministern till SR via sin pressekreterare.  

Bjuds in till utskottet

Riksdagens trafikutskott har reagerat starkt på situationen på Arlanda. Utskottet har därför bjudit in Swedavia till ett möte nästa vecka för att diskutera orsakerna till köerna.

– Jag tror inte att det är Swedavia som vill ha det på här viset, men de drabbas som flygplatsoperatör väldigt hårt just nu på grund av att systemet inte fungerar, säger utskottets vice ordförande Anders Åkesson (C).

Swedavia nöjda med arbetet

Swedavia själva menar att de inte hade kunnat göra någonting annorlunda för att förhindra den enorma köbildningen.

– Man ska alltid vara ödmjuk, men jag ska säga att bolaget har jobbat väldigt målinriktat under ett halvår för att kunna återta kapaciteten i säkerhetskontrollerna, men det är inget lätt problem att åtgärda, säger Swedavias ordförande Åke Svensson till Svenska Dagbladet.

Räknar med problem till hösten

Åke Svensson räknar med att det kan dröja till hösten innan problemet är löst, men vågar inte ge några löften.

– Det hoppas jag verkligen, men jag vill inte ge utfästelser att då kommer det här vara klart, säger han till tidningen.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet resp Y Alfuhigi


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen