Vänsterpartiet kräver kraftåtgärd mot storbankerna

2023 05 10

Vänsterpartiet vill pressa storbankerna att sänka bolåneräntorna.

Nu kräver V att regeringen ska använda sig av det statliga bolåneinstitutet SBAB för att göra just detta.

– Inflationen drivs på av allt högre vinster, säger Vänsterns partiledare Nooshi Dadgostar på en pressträff tillsammans med partiets ekonomisk-politiska talesperson Ali Esbati.

– Konkurrensen fungerar så pass dåligt att man kan sätta höga priser. Nu skjuter vinsterna i höjden, fortsätter Dadgostar och hävdar att även bolånemarknaden präglas av en osund konkurrenssituation.

Därför vill Vänsterpartiet att regeringen ska sätta press på storbankerna.

Tre punkter

V föreslår att det statliga bolåneinstitutet SBAB:s uppdrag ska ändras.

Partiet vill att SBAB ska användas för att sätta press på storbankerna att sänka bolåneräntorna.

– Detta kan uppnås genom att avkastningskravet sänks från tio till fem procent, utöver statsobligationsräntan. Det vill säga: till samma nivå som gällde under perioden fram till 2013, framhåller V.

Vänsterpartiet föreslår följande:

- Ändra omedelbart SBAB:s uppdrag till att genom en effektiv verksamhet bidra till mångfald, konkurrens och prispress på marknaden för bolån.

- Sänk redan innevarande år SBAB:s avkastningskrav till det som gällde 2012, femårig statsobligationsränta plus fem procentenheter.

-Tillsätt en utredning med uppdraget att se över om den risk SBAB utlåning innebär verkligen speglar långsiktig avkastning i linje med börsen, eller om avkastningskravet ska sänkas ytterligare.

”Åtgärda konkurrensen”

– Förslaget ska åtgärda konkurrensen på den icke-fungerande bankmarknaden. Regeringen har verktyget SBAB för att pressa storbankerna att sänka sina bolåneräntor, säger Nooshi Dadgostar.

Ali Esbati anser att bankerna i dag har stora vinstmarginaler eftersom det finns ett fåtal aktörer på marknaden.

– De har det väldigt gott och gör stora vinster. Det vi ser är att hushållen får betala det höga priset, säger han och tillägger:

– När vi får den här chocken i form av räntehöjningar och i form av en ökad allmän inflation, så kan bankerna föra över den kostnaden på hushållen. Och det ser vi att de gör med råge.

10 000 kronor

Enligt partiets egna beräkningar skulle förslaget innebära att hushåll kan spara tiotusentals kronor varje år.

– För en familj med ett bolån på 2 miljoner kronor skulle det i slutänden kunna sänka räntekostnaden med 10 000 kronor per år, skriver V på Facebook.

Enligt Vänsterpartiet är åtgärden ”enkel att genomföra”.

– Det enda som krävs är ett regeringsbeslut. Med ett penndrag skulle regeringen kunna skapa förutsättningarna för att normalisera bankvinsterna när det gäller bolån, ge hushållen ett välbehövligt tillskott i hushållskassan och dämpa inflationen, framhåller partiet.      

Foto. Vänsterpartiet 

Text: Redaktionen