Kräver chockhöjning för tre miljoner svenskar

2023 11 15

Fastighetsägarna vill gå fram med en rekordstor hyreshöjning.

Branschorganisationen, som representerar drygt 15 000 medlemmar, har landat i att hyran bör höjas med 10 procent 2024.

En sådan höjning skulle påverka cirka tre miljoner människor, rapporterar TV4.

”Har behov av att höja”

Fastighetsägarnas chefsekonom, Tomas Ernhagen, framhåller att den rekordstora höjningen är nödvändig.

Den borde egentligen vara ännu större, uppger han i TV4:s Nyhetsmorgon.

– Tittar man bara på kostnaderna har vi ett behov av att höja med kanske 30 procent. Men i modellen justerar vi ner det till en 15 procents kostnadsökning och det ska motivera en högre hyra i den storleksordningen, säger Tomas Ernhagen och jämför den föreslagna höjningen med kostnadsökningar för den som äger sitt boende.

Enligt Tomas Ernhagen skulle den föreslagna hyreshöjningen innebära en månatlig ökning på ungefär 700 kronor för en normaltrea.

– Jämfört med om du äger ditt boende, då handlar det om tiotusentals kronor i vissa fall. Det måste relateras till hur verkligen ser ut, säger chefsekonomen till TV4.

”Inte rimligt”

Carl-Johan Bergström är förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Han vill få ner Fastighetsägarnas krav till tre procent och anser att jämförelsen med bostadsrätter är orättvis och felaktig.

– Där har man faktiskt kunnat ta del av värdeökningar, precis som Fastighetsägarna kunnat göra. Nu vill man flytta all risk, som det faktiskt innebär att vara fastighetsägare, till hyresgästerna och låta dem ta den här smällen. Det är inte rimligt över huvud taget, säger han till TV4.

Hyresgästföreningen lämnar motbud

Hyresgästföreningen kommer att lämna ett motbud på den föreslagna höjningen.

Målsättningen är att förhandlingarna ska vara klara inom 90 dagar efter att ett motbud har inkommit. 

– I vissa fall är det omöjligt för parterna att bli överens. Då kan processen ta längre tid och måste lösas i Hyresnämnden och Hyresmarknadskommittén, förklarar Hyresgästföreningen på sin hemsida.

Fastighetsägarna har stora förhoppningar om att årets förhandlingar kan bli klara snabbare än tidigare år.

– Bakgrunden är de tidsfrister och den tvistelösning som sedan årsskiftet införts och som nu kan tillämpas för första gången i händelse att parterna inte kommer överens. Därtill finns en vägledning för förhandlingarna som parterna gemensamt utarbetat, framhöll branschorganisationen i september.

Ambitionen är att förhandlingarna ska avlutas innan årsskiftet.

Mycket tyder dock på att årets förhandlingar kan bli utdragna.

Foto: B. Griggs

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen