Kräver chockhöjning för tre miljoner svenskar

2023 11 15

Fastighetsägarna vill gå fram med en rekordstor hyreshöjning.

Branschorganisationen, som representerar drygt 15 000 medlemmar, har landat i att hyran bör höjas med 10 procent 2024.

En sådan höjning skulle påverka cirka tre miljoner människor, rapporterar TV4.

”Har behov av att höja”

Fastighetsägarnas chefsekonom, Tomas Ernhagen, framhåller att den rekordstora höjningen är nödvändig.

Den borde egentligen vara ännu större, uppger han i TV4:s Nyhetsmorgon.

– Tittar man bara på kostnaderna har vi ett behov av att höja med kanske 30 procent. Men i modellen justerar vi ner det till en 15 procents kostnadsökning och det ska motivera en högre hyra i den storleksordningen, säger Tomas Ernhagen och jämför den föreslagna höjningen med kostnadsökningar för den som äger sitt boende.

Enligt Tomas Ernhagen skulle den föreslagna hyreshöjningen innebära en månatlig ökning på ungefär 700 kronor för en normaltrea.

– Jämfört med om du äger ditt boende, då handlar det om tiotusentals kronor i vissa fall. Det måste relateras till hur verkligen ser ut, säger chefsekonomen till TV4.

”Inte rimligt”

Carl-Johan Bergström är förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Han vill få ner Fastighetsägarnas krav till tre procent och anser att jämförelsen med bostadsrätter är orättvis och felaktig.

– Där har man faktiskt kunnat ta del av värdeökningar, precis som Fastighetsägarna kunnat göra. Nu vill man flytta all risk, som det faktiskt innebär att vara fastighetsägare, till hyresgästerna och låta dem ta den här smällen. Det är inte rimligt över huvud taget, säger han till TV4.

Hyresgästföreningen lämnar motbud

Hyresgästföreningen kommer att lämna ett motbud på den föreslagna höjningen.

Målsättningen är att förhandlingarna ska vara klara inom 90 dagar efter att ett motbud har inkommit. 

– I vissa fall är det omöjligt för parterna att bli överens. Då kan processen ta längre tid och måste lösas i Hyresnämnden och Hyresmarknadskommittén, förklarar Hyresgästföreningen på sin hemsida.

Fastighetsägarna har stora förhoppningar om att årets förhandlingar kan bli klara snabbare än tidigare år.

– Bakgrunden är de tidsfrister och den tvistelösning som sedan årsskiftet införts och som nu kan tillämpas för första gången i händelse att parterna inte kommer överens. Därtill finns en vägledning för förhandlingarna som parterna gemensamt utarbetat, framhöll branschorganisationen i september.

Ambitionen är att förhandlingarna ska avlutas innan årsskiftet.

Mycket tyder dock på att årets förhandlingar kan bli utdragna.

Foto: B. Griggs

Text: Redaktionen


86 000 svenskar får pengar på kontot

2024 05 28

För drygt tre år sedan föll domarna mot pensionsbolaget Allras grundare Alexander Ernstberger och tre andra Allra-profiler i Svea hovrätt. 

De dömdes till mångåriga fängelsestraff för mutbrott och för att ha berikat sig på bekostnad av pensionssparare.

Samtidigt tilldömdes Pensionsmyndigheten ett stort belopp i skadestånd. Pengarna ska fördelas till kunder som drabbades i Allra-härvan.

Nu meddelar Pensionsmyndigheten att man påbörjar den första inbetalningen – 95 miljoner ska fördelas på 86 400 sparare.

De som får in pengar på kontot tillhör tidigare sparare som hade hela eller delar av sitt premiepensionskapital i fonder med kopplingar till Allra under 2012.

– Det här är en milstolpe för oss på Pensionsmyndigheten att vi lyckas med vad vi hela tiden har förmedlat: att vi ska hitta, ta tillbaka och betala in pengar som sparare förlorade i samband med Allra.

– Jag är glad för de sparare som nu börjar få ekonomisk upprättelse, säger Anna Pettersson Westerberg, generaldirektör på Pensionsmyndigheten.

Flaggar för fler inbetalningar

Beloppet på 95 miljoner kronor är lägre än skadeståndet vilket kan innebära ytterligare inbetalningar till pensionssparare i framtiden.

– Inbetalningen innebär ett delmål i vårt arbete med att se till så att de som drabbades av Allra-härvan ska få ersättning för varje krona de har lidit skada. Pensionsmyndighetens arbete med detta är uthålligt, envist och metodiskt, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Lena Aronsson.

Så fungerar inbetalningarna

- Pengarna betalas in automatiskt till de drabbades premiepensionskonton och man behöver inte göra något för att få pengarna.

- Inbetalningens storlek beror på olika faktorer som exempelvis när och hur länge man haft innehav i någon eller några av de aktuella fonderna och storleken på innehavet.

- Inbetalningen väntas nå berörda personers konton den 28 maj och syns som ”korrigering” om man loggar in på Mina sidor på pensionsmyndigheten.se. De som får en inbetalning på minst 50 kronor informeras också via brev.

Så fördelas pengarna

- 86 400 sparare berörs av inbetalningen.

- 36 251 personer får upp till 1 000 kronor

- 43 592 personer får mellan 1 000 och 2 000 kronor

- 6 414 personer får mellan 2 000 och 3 000 kronor

- 144 personer får över 3 000 kronor

Källa: Pensionsmyndigheten

Foto Windows

Text: Redaktionen


Nya regler för bensin och diesel – bilister riskerar chockbesked

2024 05 28

Om ett och ett halvt år börjar nya drivmedelsregler gälla i Sverige.

Det handlar om ett nytt handelssystem inom EU som kallas för ETS 2 och som innefattar utvidgade villkor för handel med utsläpp, bland annat drivmedel till bilar.

Regeringen och SD klubbade formellt igenom EU-direktivet, som kommer att höja priset på bensin- och diesel, tidigare i maj.

Den första prognosen talar om en höjning på 1,5 kronor per liter.

Men det kan bli betydligt mer. Bland annat pekar ett tyskt forskningsinstitut på att att höjningen snarare landar på sex kronor litern – fyra gånger så mycket som den beräknade höjningen.

Och nu vädjar branschorganisationen Drivkraft Sverige till regeringen om att kompensera landets bilister, rapporterar Svenska Dagbladet.

"Går inte sänka mer"

Enligt partierna i Tidöavtalet ska också bilister kompenseras. Det är dock inte klart hur det ska ske. Lägre skatt på bränsle eller att ta från EU:s sociala klimatfond har nämnts som förslag.

Men enligt Drivkraft Sverige ligger Sverige redan nära EU:s miniminivå för bränsleskatterna.

– De går inte att sänka mycket mer. Då får regeringen kompensera för de högre bensin- och dieselpriserna på något annat sätt, säger Jessica Alenius, vd på Drivkraft Sverige, till SvD.

Elektrifieringen går för långsamt

Den plötsliga prisökningen förklaras med att elektrifieringen går för långsamt. Bilbranschen har större behov av att samla på sig utsläppsrätter än vad som förväntades. Det driver upp priset för kunderna.

Och Drivkraft Sverige är inte den enda aktören som flaggat för en chockhöjning på bensin och diesel i framtiden.

I mars menade konsumentorganisationen Riksförbundet M Sverige att bilister riskerar en “kalldusch” när det nya handelssystemet träder i kraft.

Detta kan bli en kalldusch för väljare som röstat för att diesel och bensin skulle bli billigare, och ett svårt mål att uppnå i Sverige där vi har långa avstånd och en stor andel av befolkningen som har behov av bilen dagligen för att till exempel ta sig till jobbet, sade Caroline Drabe, vd för M Sverige vid tillfället.

Beslutet redan fattat

Det nya utsläppshandelssytemet innebär avgifter ovanpå bränslepriserna för bilister och åkerier men även inom bostäder och andra sektorer.

Pengarna ska öronmärkas till en större klimatfond i EU.

Både regeringen och Naturvårdsverket har bekräftat ramarna för den nya förändringen.

– Redan från 1 januari 2025 ska utsläppen övervakas och rapporteras, framhåller Naturvårdsverket och tillägger.

Foto: Circle K

Text: Redaktionen