Krav på full vaccination väntas för inresa i USA

2021 08 09

Regeringen Biden är på väg att införa en plan som kräver att alla från Sverige, Europa och övriga världen som reser till USA måste vara fullt vaccinerade för att få komma in i landet.

Detta uppger en rad amerikanska nyhetskällor och det är ytterligare ett steg i USA:s kamp för att få ökad kontroll över viruset som i nuläget kostat 615 000 amerikaner livet.

För alla icke-amerikaner

Införandet av vaccinkravet väntas ske i samband med att de nuvarande reserestriktionerna avskaffas och kravet skall enligt källor i Vita Huset gälla alla resenärer som inte har amerikanskt medborgarskap.

Begränsat antal undantag

– En stegvis inriktning som på sikt innebär att med ett begränsat antal undantag måste alla utländska medborgare som reser till USA från andra länder vara fullt vaccinerade, uppger källor i Vita Huset för Reuters.

Två huvudfrågor

Målet är att kunna ta bort de övriga reserestriktionerna för att stärka USA:s turism och affärsliv igen. Vita Huset har diskuterat med flygbolagen och andra aktörer hur vaccinkravet för utländska besökare ska kunna införas och två av huvudfrågorna har varit vilka vaccinbevis som ska godtas och om man även ska godta vaccin som inte godkänts i USA.

ANALYS

I nuläget förbjudet USA inresor från icke-amerikaner som de senaste 14 dagarna varit i EU inklusive Sverige, Storbritannien, Kina, Indien Sydafrika, Iran och Brasilien då dessa länder bedöms som högriskländer.

Behandla alla länder lika

Upplägget har dock fått kritik för att godta inresor från en del länder med högre smittspridning än andra och det är naturligt att man väntas övergå till ett system där alla länder behandlas på ett likartat sätt – och det sättet ser nu alltså ut att bli krav på full vaccination.

[yop_poll id="450"]