Kraftig varning om antibiotika – läkare måste säga nej

2023 11 17

En av Sveriges regioner slår larm om en dödlig utveckling kopplat till antibiotikaresistens.

Antibiotika är livsviktigt för människor.

Men det kommer också med ett visst pris.

När antibiotika i onödan skrivs ut till patienter försämras immunförsvaret – och det gör folk mer mottagliga för att bli svårt sjuka i infektioner.

– Jag tror inte alla har förstått hur allvarligt problem det är med antibiotikaresistens, säger distriktsläkaren Charlotta Malmer Hagstam i ett pressmeddelande från Region Skåne.

På väg mot dödlig utveckling

Charlotta Malmer Hagstam är även ordförande i Strama Skåne som jobbar med att bevara antibiotika som effektivt läkemedel.

Hon uttrycker stor upprördhet över utvecklingen – och vart den är på väg.

Om ingenting görs kommer infektioner med antibiotikaresistenta bakterier att vara den vanligaste dödsorsaken i världen redan om drygt 25 år.

– När något är för jobbigt, för stort och inte precis omedelbart förestående har vi en tendens att stoppa huvudet i sanden. Problemet med antibiotikaresistens finns, har funnits i några decennier och accelererar hela tiden, säger Charlotta Malmer Hagstam.

Måste säga nej till patienter

Ju mer som används – desto snabbare ökar resistensen hos bakterierna.

Men enligt distriktsläkaren finns det en upplevelse att patienter både vill ha och kräver antibiotika.

– Då behöver man verktyg för att kunna hantera det på ett bra sätt. En sådan diskussion behöver inte sluta med konflikt utan det handlar om att berätta för patienten om varför antibiotika inte behövs, säger Charlotta Malmer Hagstam.

Hon tillägger:

– I en del fall kan det innebära mer skada än nytta för patienten. Antibiotika påverkar ens normalflora i flera månader. Det gör att man lättare riskerar att få infektioner och kanske svårare infektioner, fortsätter hon.

Skriv inte ut till friska barn

Charlotta Malmer Hagstam uppmanar bland annat att läkare inte ska skriva ut antibiotika till i övrigt friska barn mellan ett och tolv år för öroninflammation om inte trumhinnan spruckit.

Det är också viktigt att allmänheten förstår problemet med antibiotikaresistens – och att man inte underskattar kroppens förmåga att hantera infektioner.

– Precis som vi klarar av att läka ut virusinfektioner klarar vi av att hantera infektioner orsakade av bakterier, säger distriktsläkaren.

Foto: S. Bughdaryan

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen