JUST NU: Kraftig smittspridning – Fler på sjukhus än vid omikronvågen

2022 12 29

Smittspridningen av covid-19 härjar nu kraftigt runt om i Sverige.

Nu ligger till och med ännu fler smittade inlagda på sjukhus än under omikronvågen som rasade i Sverige i januari 2022.

Rekordhöga antal

Läget avseende coronaviruset är nu dramatiskt i Sverige.

Smittspridningen är stor och antalet personer som lagts in på sjukhus och vårdas med covid-19 är nu uppe i rekordhöga antal.

Hela 2 179 personer har nu drabbats av coronaviruset och har covid-19 på sjukhusen runt om i Sverige.

Det uppger Socialstyrelsen nu på sin webbsida.

Myndigheten förklarar hur de mäter statistiken.

– Antal patienter med covid-19 i Sverige i slutenvård inklusive intensivvård rapporterat av regioner till Socialstyrelsen uppdelat på inrapporterat och en uppskattad total, förklarar myndigheten.

Värre än omikronvågen

Det är det högsta antalet under hela 2022.

När omikronvågen härjade som värst i januari och februari var det som mest 2 138 patienter  och det antalet rapporterades den 13 februari, dagen före alla hjärtans dag.

– Vi bedömer samhällsspridningen som omfattande, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.

Även områden med riskgrupper drabbas allt hårdare.

– Vi ser en ökning i antal fall av covid-19 inom hemtjänst och på SÄBO, säger  statsepidemiologen.

Antalet döda ökar

Den allvarliga smittspridningen i Sverige leder även till att antalet dödsfall ökar.

– Det påverkar belastningen på vården och antalet avlidna, säger statsepidemiologen om den omfattande samhällsspridningen.

Dessvärre riskerar läget att bli ännu värre i januari.

– Det är för tidigt att säga när toppen i smittspridningen kommer att nås, framhåller statsepidemiolog Anders Lindblom.

Det allra högst antalet sjukhusvårdade registrerades 5 januari 2021. Då var det 2 972 personer.

Folkhälsomyndigheten slår fast att smittspridningen är omfattande även när det gäller influensa och RS-virus.

Ökning med 60 procent

På grund av julhelgen kan det vara en viss eftersläpning i data som rapporteras in och antalet diagnosticerade fall kan påverkas av tillfälligt förändrade sökmönster till vård och provtagning menar Folkhälsomyndigheten.

– Bekräftade fall av influensa har ökat med 60 procent mellan vecka 50 och 51.

– Sedan säsongen startade vecka 48 har ökningen av antal fall varit kraftig. Hittills är det influensatyp A som dominerar, betonar Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten betonar att man ska vaccinera sig.

Foto: Region Uppsala

Text: Redaktionen