Kraftig ökning av smittspridningen

2021 12 04

Nu ökar smittspridningen snabbt i Region Stockholm – en uppgång med hela 80 % rapporteras det om i kväll.

Samtidigt har ytterligare 10 personer avlidit den senaste registrerade veckan och nu vårdas 90 patienter på sjukhus varav 10 vårdas på intensiven.

Kraftig ökning

– Vi ser en kraftigt ökad smittspridning i regionen, säger Region Stockholms chefläkare Johan Bratt.

Han bedömer det som sannolikt att det blir nya rekommendationer om utvecklingen fortsätter, uppger DN.

Antalet smittade har ökat lavinartat från 1 930 smittade till 3 452 på en vecka vilket motsvarar en ökning med cirka 80 %.

Sverige ligger efter omvärlden

– Det här är dock den första hela veckan med nya rekommendationer om vilka som ska provta sig. Det kan förklara en viss del av ökningen, men vi kan nog slå fast att vi nu ser en ökning av antalet covid-smittade. Precis som förra hösten så ser vi att vi får en spridning av smittan något senare på året än i vår omvärld, säger chefläkaren.

15 patienter fler

Även antalet personer som är så pass sjuka att de tvingas till sjukhusvård har ökat tydligt senaste veckan.

Totalt vårdas 90 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det innebär att det är 15 fler patienter jämfört med tisdag i förra veckan.

Stor risk

Chefläkaren är mycket oroad.

– Antalet patienter med covid-19 som är inlagda vid våra sjukhus har under flera veckor varit mellan 70 och 90. Nu är vi i den övre delen av det spannet och med en ökad smittspridning är det stor risk att antalet patienter vid våra sjukhus kan komma att öka den närmaste tiden. Jag ser särskilt allvarligt på att vi nu har 10 covid-patienter som är så svårt sjuka att de behöver intensivvård, säger han.

SÄBO är ljuspunkt

En ljuspunkt är att bara enstaka fall av smittade provtagna har upptäckts vid särskilda boenden, SÄBO.

Stor uppgång

Samlad veckostatistik för huvudstadens region:

▪Under hela vecka 47 konstaterades 3 271 nya fall av covid-19. Veckan innan, vecka 46, konstaterades 1 792 nya fall. 

▪Under vecka 47 har det analyserats 53 353 tester för pågående covid-19, drygt dubbelt så många som vecka 46. Av dessa var 3 896 provsvar eller 7,4 procent positiva.

10 på intensiven

Från den 22 november har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya rekommendationer för testning för covid-19.

De nya rekommendationerna – att testa sig vid symtom och att stanna hemma - gäller oavsett om du är vaccinerad eller ovaccinerad. De som undantas är personer som de senaste 6 månaderna har haft covid-19 och tillfrisknat.

▪Totalt vårdas just nu 90 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.  Av dessa vårdas: 

10 i intensivvård 

64 på akutsjukhus 

16 geriatrisk vård utanför akutsjukhus 

▪Sedan pandemins början har 4 529 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 10 fler än vad som rapporterades förra tisdagen. Av dessa är det 1 657 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är en mer än förra tisdagen. 

Foto: M. Majnun