JUST NU: Kraftig ökning av smittspridningen i Europa

2022 07 10

Antalet fall av covid-19 ökar nu kraftigt på flera håll i Europa. I Frankrike har 908 000 smittats senaste veckan.

Den senaste statistiken över antalet smittade av coronaviruset visar att en kraftig ökning nu sker i flera länder trots att experterna framhållit att ökningar under sommarmånaderna inte varit sannolika tidigare.

Bör använda munskydd

I Frankrike har 908 000 personer smittats under den senaste veckan och i Italien rör det sig om 647 000 personer.

Orsaken är två nya varianter.

– Omikrons undervarianter BA.4 och BA.5, som nu är dominerande, orsakar en återkomst av epidemin runt om i landet, säger Frankrikes hälsominister Francois Braun rapporterar France 24.

Franska regeringen uppmanar nu befolkningen att använda munskydd vid trängsel samt att de mest sårbara vaccinerar sig ytterligare en gång.

Bland annat uppmanas fransmännen att använda munskydd när man vistas i kollektivtrafiken.

Kraftiga ökningar

Den senaste statistiken visar antalet nya fall för de senaste registrerade 7 dagarna samt förändringen jämfört med två veckor sedan avseende antalet fall respektive dödsfall:

                             Nya fall              Ökning               Dödsfall

Frankrike          908 000             +109 %              +55 %

Italien                647 000             +104 %              +55 %

Spanien             155 000             +31 %                 +95%

Storbrit.            143 000             +19 %                 + 23 %

Statistiken kommer från New York Times senaste uppdatering  i helgen. Då viss eftersläpning kan råda samt mörkertal är de verkliga siffrorna högre.

Sjunde våg

Frankrikes regering bedömer att det är en sjunde våg som nu slår mot landet.

– När vi möte ett virus som rör sig mer och snabbare måste vi skydda befolkningen och värna sjukvården, framhåller franska hälsoministern.

Läget är inte alls lika allvarligt som vid tidigare pandemivågor men uppgången just nu är betydande och franska regeringen bevakar utvecklingen noga.

Framförallt följer regeringen den ökade pressen som den senaste uppgången i antalet fall har på landets sjukvård.

Ökningarna i Frankrike och Italien är betydligt större än i två andra länder som drabbades hårt tidigare under pandemin – Storbritannien och Spanien. Även i de länderna ses uppgångar men inte alls i samma omfattning.

Utvecklingen i Sverige

Även i Sverige ses en ökning men från mycket låga nivåer. Samtidigt kan mörkertalet vara mycket stort då testningen inte är av samma omfattning som tidigare.

– Under vecka 26 rapporterades drygt 4 100 fall av covid-19. Med de efterrapporterade fallen borträknade ses en ökning på 33 procent mellan vecka 25 och 26, framhåller Folkhälsomyndigheten i sin senaste veckouppdatering.

Ökat fyra veckor i rad

Fallen och andelen positiva har ökat varje vecka de senaste fyra veckorna.

Vid tidigare smittvågor har ökningarna kommit först i södra Europa och efter ytterligare några veckor dragit in över Sverige. Om mönstret upprepas kan det leda till stora uppgångar i Sverige framöver.

Arkivfoto: Region Uppsala

Text: Redaktionen