Kraftig ökning av smittan i Sverige – Tegnell orolig inför julen

2021 11 27

Anders Tegnell är orolig inför julen och nu kommer rapporter om kraftig ökning av smittspridningen i Sverige.

De senaste siffrorna avseende smittspridningen är klart negativa.

Dålig start på veckan

– Den här veckan har börjat med en ganska kraftig ökning av antalet fall. Innan vi har data på vaccinerade respektive ovaccinerade är det inte helt lätt att att skilja på om det också har att göra med vår ändrade provtagningsindikation, med fler som rekommenderas testning. Men vi tror också att det rör sig om en reell smittspridning, säger Folkhälsomyndighetens Sara Byfors, till Expressen.

Läget sämst för ovaccinerade

Folkhälsomyndigheten konstaterar att smittkurvan för ovaccinerade är värre än smittkurvan för vaccinerade och det går helt i linje med forskningen – man löper större risk att smittas och att smitta vidare om man inte är vaccinerad.

Inte bra skydd mot smittspridning

Men även de som är vaccinerade kan smittas.

– Vaccinen skyddar väldigt bra mot allvarlig sjukdom och död men inte lika bra mot smittspridning, säger Sara Byfors. 

Nya åtgärder vidtas

För att ytterligare motverka det dödliga coronaviruset har nu Folkhälsomyndigheten beslutat att vidta nya åtgärder. Det handlar om nya regler för vilka som ska stanna hemma vid smitta. Tidigare har det inte gällt vaccinerade. 

Fler måste stanna hemma

– Nu justerar vi det här. Den som är vaccinerad behöver ändå stanna hemma och även testa sig om den har hushållskontakt, säger Sara Byfors till Expressen. 

Ökad press på sjukvården

Från en rad länder kommer nu rapporter om kraftig ökad smittspridning och även ökad belastning på sjukvården och på intensivvårdsavdelningar.

I Sverige har vaccinationstakten avseende dos 3 gått långsamt och oron är nu påtaglig för att svenska pensionärer som fått två doser men ännu inte hunnit få sin tredje dos kan smittas och bli svårt sjuka.

Vore olyckligt till julen

Anders Tegnell uttrycker oro i DN kring den långsamma vaccinationstakten för dos 3.

– Vi skulle vilja att det gick fortare. Julen börjar närma sig. De här grupperna borde verkligen få en möjlighet att vaccinera sig. Det vore väldigt olyckligt med en stor spridning när vi träffas under julen, säger Anders Tegnell till DN.

Foto: Folkhälsomyndigheten