JUST NU: Kraftig ökning av antalet sjukhusvårdade covidpatienter

2022 07 26

I Stockholm sker just nu en kraftig ökning av antalet personer som behöver sjukhusvård efter att ha smittats av viruset.

Det framgår av Region Stockholms nya lägesrapport på tisdagskvällen.

Är oroväckande

Just nu vårdas sammanlagt 268 patienter med covid-19 vid något av sjukhusen i Region Stockholm. Det är en ökning med 51 personer jämfört med förra veckan.

Beskedet innebär att antalet smittade som behöver sjukhusvård har ökat med hela 24 procent på bara en vecka.

– Det är oroväckande att antalet patienter med covid-19 som vårdas vid länets sjukhus fortsätter att öka, säger Region Stockholms chefsläkare Elda Sparrelid.

Snabb ökning

– Sedan den 21 juni är det 146 fler patienter med covid-19 inlagda på sjukhus. Många vårdplatser upptas nu av patienter som är sjuka med covid-19 som sin huvuddiagnos, framhåller chefsläkaren.

Den snabba ökningen innebär att trycket på sjukhuset nu ökat rejält.

– Utöver de så har vi många patienter som har en annan huvuddiagnos och samtidigt covid-19. Alla måste tas omhand på ett smittsäkert sätt vilket bidrar tydligt till den höga belastningen vid länets sjukhus, säger Region Stockholms chefsläkare.
Sjukvårdspersonal också smittad

Dessutom har läget förvärrats ytterligare på grund av att en del i personalen har smittats.

– Även vårdens medarbetare testar positivt vilket gör att vi har högre sjukfrånvaro än vad vi brukar ha på sommaren, säger Elda Sparrelid.

Norrtälje Sjukhus är i stabsläge men Stockholmsregionens övriga sjukhus är i normalläge.

– Norrtälje har förutom covid-19 också många sommargäster som söker vård vid sjukhuset vilket också bidrar till ökad belastning, säger Elda Sparrelid.
1177 och 112

Chefsläkaren förklarar hur man ska agera avseende 1177 och 112 med tanke på det tuffa virusläget.
– Den höga belastningen i vården [gör att] det särskilt viktigt att du kontaktar 1177 om du har behov av akutvård – utom vid livshotande tillstånd då du ringer till 112 som vanligt.

– Hos 1177 får du vägledning om när och var du ska söka vård för dina symtom. Dessutom är det också viktigt att skydda dig mot ett allvarligt sjukdomsförlopp om du smittas av covid-19 genom att vaccinera dig. Det är angeläget att du tar de doser du erbjuds.

Som värst i april 2020

– Vaccinet ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom och behov av sjukhusvård, säger hon.
De nuvarande siffrorna är samtidigt klart lägre än när läget var som värst i april 2020.
– Som mest vårdades 1 100 personer med covid-19 i någon form av sjukhusvård, uppger Region Stockholm.

 Foto: Oscar Segerström Karolinska Sjukhuset

Text: Redaktionen