Kraftig kritik mot nya regler – ”Barn kommer att dö”

2023 08 16

Regelverket för nya bostäder ska förenklas.

Det har regeringen fastslagit och nu har den ansvariga myndigheten Boverket tagit fram ett förslag på hur det ska gå till.

– Ambitionen är att reglerna ska renodlas, bli tydligare och enklare, framhåller myndigheten på sin hemsida.

Vidare skriver Boverket att målet är att skapa ett ”tidsneutralt och konsekvent regelverk".

–  På så sätt undviks en mängd frekventa ändringar vilket i sin tur kommer bidra till att det blir enklare för byggherrar, byggentreprenörer, byggnadsinspektörer, bygglovshandläggare. Det handlar inte längre om att detaljstyra, utan om att vara flexibel och funktionsfokuserad, framhåller myndigheten.

Kraftig kritik

Det nya regelverket innebär bland annat att de allmänna byggråden slopas. Byggråden har tidigare fungerat som en ”norm” för hur bostäder ska utformas, rapporterar tidningen Hem & Hyra.

Men nu försvinner byggråden. 

– Det innebär exempelvis att det blir fritt fram att strunta i säkerhetslösningar på spishällar, stödhandtag i badrummet samt fallskydd i trappuppgångar, uppger tidningen.

Larmet: Barn riskerar att dö

Även Konsumentverket riktar skarp kritik mot Boverkets nya direktiv. 

I en färsk rapport framhåller myndigheten att det nya regelverket kan leda till att barn och vuxna skadas i hemmet.

Framför allt riktar Konsumentverket kritik mot förslaget att slopa instruktioner för hur fönster och balkongdörrar ska öppnas, rapporterar Hem & Hyra.

– Det innebär en risk för att barn faller ut och dör, uppger myndigheten.

Förutspår dödsfall

Jakob Lindström Wranne, som tidigare arbetade som arkitekt på Boverket, är också kritisk till de nya reglerna.

Han förutspår en kraftig ökning av olika typer av byggfusk.

– Att skära ner byggreglerna som sker nu är en aktiv, aggressiv radering av kunskap. De nya husen kommer att generera sjukdom, olycksfall och i vissa fall död, säger han till Hem & Hyra.

Så skriver Boverket om det nya regelverket 

- Målet är att skapa ett tidsneutralt och konsekvent regelverk utan allmänna råd med förslag till tekniska lösningar och hänvisningar till standarder eller föreskrifter eller riktlinjer från andra myndigheter eller organisationer.

- Målet är också att samhällsbyggnadssektorn ska få utökade möjligheter att ta ett större ansvar för att utveckla byggandet.

- Bland annat upplevs de nuvarande allmänna råden som mer styrande än de är avsedda att vara. En följd av detta är att byggandet låses till befintliga lösningar, i stället för att främja utveckling och innovation.

Källa: Boverket

Foto: Sigismund 

Text: Redaktionen


Norrmän bötfälls i Sverige – alla begår samma misstag

2024 07 16

Mängder med norska turister i Sverige har åkt på oväntade böter.

I Norge är det tillåtet.

Av den anledningen parkerar norrmännen i god tro sina bilar längs med gatan – men möts av den klassiska gula lappen under vindrutetorkaren när de kommer tillbaka.

Detta trots att det inte finns några skyltar om att det skulle vara förbjudet att parkera.

Orsaken är istället att de norska bilisterna parkerar mot färdriktningen, vilket inte är lagligt att göra i Sverige.

– Många norrmän på roadtrips i Sverige har upplevt detta, rapporterar norska tidningen Dagbladet.

En "svenskfälla"

Fenomenet beskrivs i norska medier som en “svenskfälla”.

Men Transportstyrelsen är glasklar med vad som gäller.

– Du får bara stanna eller parkera på den högra sidan av vägen i trafikens färdriktning, framhåller myndigheten.

En bil som parkeras på annat sätt bedöms kunna orsaka olyckor när föraren ska manövrera bilen till fel sida av vägen och är dessutom svårare att upptäcka i mörker när de är vända på fel håll, eftersom det saknas reflexer fram.

1 200 kronor

Men det förbudet har alltså gått många norrmän förbi.

Istället delas felparkeringsavgifter ut på löpande band, inte sällan på summor uppemot 1 200 svenska kronor.

Och för den norrman som tror att det går att knyckla ihop den gula lappen, kasta den i papperskorgen och ta för givet att man kommer undan är det bara att tänka om.

Myndigheterna i nordens länder har nämligen ingått avtal som innebär möjlighet till tvångsindrivning över landsgränserna. 

Det gäller både vid parkeringsböter och fortkörningsböter.

LÄS MER: Många bilister gör fel på sommaren – böter skickas hem med posten

Samarbete i hela EU

Liknande samarbeten finns även inom EU och ett nyligen fattat beslut ska säkerställa att detta framöver kommer att fungerar smidigare mellan samtliga medlemsländer.

En av indrivarna som sysslar med just detta är Euro Parking Collection (EPC)

För närvarande arbetar EPC på uppdrag av mer än 450 utfärdande organisationer i 15 europeiska länder. Dessa organisationer utgörs i första hand av offentliga myndigheter och polismyndigheter, råd, kommuner, statliga myndigheter, vägavgiftsoperatörer och privata parkeringsföretag, skriver EPC på sin hemsida.

Foto: M. Krahn

Text: Redaktionen


TELIA: Skarp uppmaning till alla med router i hemmet

2024 07 14

Alla med en router i bostaden bör omedelbart vidta flera säkerhetsåtgärder.

Det hävdar teleoperatören Telia som flaggar för risken att bli direkt drabbad av kriminella som vill övervaka dig eller dirigera dig till skadliga webbplatser.

– Routern fungerar som gateway till ditt nätverk och enheterna som är anslutna till ditt hem. Utan tillräckligt bra skydd kan obehöriga ansluta sig, säger Ellen Cecilia Scheen, kommunikationschef på Telia, till Dagbladet.

Hon tillägger:

– Med rätt kunskap och skadliga avsikter kan de stjäla personlig information, övervaka din nätverkstrafik och vidta åtgärder som kan påverka dig och dina enheter.

Ändra lösenord om det är inte är gjort

Även Telenor varnar för samma sak.

Det spelar ingen roll om kommunikationen är krypterad, information om vilken server man är ansluten till syns ändå om man inte vidtar säkerhetsåtgärder.

– Har man kontroll över routern kan man dirigera ett offer till en till synes legitim webbplats som angriparen själv har kontroll över, säger Dag Eng från Telenor till tidningen.

De två operatörerna pekar ut ett av de vanligaste misstagen som gör att människor utsätts för angrepp via routern.

Man ändrar nämligen inte det lösenord som följer med routern när man köper den. Tillverkare använder ofta samma lösenord, som enkelt går att hitta online.

Minst 20 tecken

Och de som byter lösenord väljer ofta ett alldeles för svagt sådant.

– Längden på lösenord är avgörande, eftersom korta lösenord knäcks snabbare. Minst 20 tecken rekommenderas, men gärna längre. Lösenordet du ställer in på det trådlösa nätverket och lösenordet du ställer in på adminanvändaren på routern bör vara olika, säger Dag Eng.

Dessutom ska routern uppdateras kontinuerligt.

– Detta sker ofta automatiskt och är viktigt då uppdateringarna ofta innehåller korrigeringar för svagheter på routern och säkerhetsprotokoll som i sin tur ger mer säkerhet för dina enheter, framhåller Telia.

Finska Säpo: Vem som helst kan utnyttjas

Förra året gick Skyddspolisen, Finlands motsvarighet till Säkerhetspolisen, ut och uppmanade om samma sak. 

– En vanlig medborgare är knappast föremål för ryskt eller kinesiskt spionage, men vem som helst av oss kan bidra till att möjliggöra spionage på nätet, sade myndighetens chef Antti Pelttari på en pressträff vid tillfället.

Man gick samtidigt ut med sju konkreta åtgärder som är enkla att vidta för att skydda sitt trådlösa nätverket och sin router.

Läs mer här: Finska skyddspolisen – vidta åtgärder för att skydda din router

Foto: Compare Fibre

Text: Redaktionen