Kraftig kritik mot nya regler – ”Barn kommer att dö”

2023 08 16

Regelverket för nya bostäder ska förenklas.

Det har regeringen fastslagit och nu har den ansvariga myndigheten Boverket tagit fram ett förslag på hur det ska gå till.

– Ambitionen är att reglerna ska renodlas, bli tydligare och enklare, framhåller myndigheten på sin hemsida.

Vidare skriver Boverket att målet är att skapa ett ”tidsneutralt och konsekvent regelverk".

–  På så sätt undviks en mängd frekventa ändringar vilket i sin tur kommer bidra till att det blir enklare för byggherrar, byggentreprenörer, byggnadsinspektörer, bygglovshandläggare. Det handlar inte längre om att detaljstyra, utan om att vara flexibel och funktionsfokuserad, framhåller myndigheten.

Kraftig kritik

Det nya regelverket innebär bland annat att de allmänna byggråden slopas. Byggråden har tidigare fungerat som en ”norm” för hur bostäder ska utformas, rapporterar tidningen Hem & Hyra.

Men nu försvinner byggråden. 

– Det innebär exempelvis att det blir fritt fram att strunta i säkerhetslösningar på spishällar, stödhandtag i badrummet samt fallskydd i trappuppgångar, uppger tidningen.

Larmet: Barn riskerar att dö

Även Konsumentverket riktar skarp kritik mot Boverkets nya direktiv. 

I en färsk rapport framhåller myndigheten att det nya regelverket kan leda till att barn och vuxna skadas i hemmet.

Framför allt riktar Konsumentverket kritik mot förslaget att slopa instruktioner för hur fönster och balkongdörrar ska öppnas, rapporterar Hem & Hyra.

– Det innebär en risk för att barn faller ut och dör, uppger myndigheten.

Förutspår dödsfall

Jakob Lindström Wranne, som tidigare arbetade som arkitekt på Boverket, är också kritisk till de nya reglerna.

Han förutspår en kraftig ökning av olika typer av byggfusk.

– Att skära ner byggreglerna som sker nu är en aktiv, aggressiv radering av kunskap. De nya husen kommer att generera sjukdom, olycksfall och i vissa fall död, säger han till Hem & Hyra.

Så skriver Boverket om det nya regelverket 

- Målet är att skapa ett tidsneutralt och konsekvent regelverk utan allmänna råd med förslag till tekniska lösningar och hänvisningar till standarder eller föreskrifter eller riktlinjer från andra myndigheter eller organisationer.

- Målet är också att samhällsbyggnadssektorn ska få utökade möjligheter att ta ett större ansvar för att utveckla byggandet.

- Bland annat upplevs de nuvarande allmänna råden som mer styrande än de är avsedda att vara. En följd av detta är att byggandet låses till befintliga lösningar, i stället för att främja utveckling och innovation.

Källa: Boverket

Foto: Sigismund 

Text: Redaktionen