SVERIGE: Kraftig förändring på arbetsmarknaden i januari

2023 02 17

Sysselsättningen i Sverige ökade rejält i januari.

Det visar den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån, SCB.

I januari 2023 var 5 144 000 personer sysselsatta.

Det är en ökning med 114 000 jämfört med januari 2022.

– Vi ser en ökning av sysselsättningen i januari 2023 jämfört med samma månad 2022. Samtidigt ser vi inga stora förändringar i arbetslösheten men däremot minskar långtidsarbetslösheten, säger Michella Szukis, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Antalet arbetslösa var 422 000 och arbetslöshetstalet var 7,6 procent. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 34 000 till 122 000.

– Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen sysselsatta, och på en viss minskning av arbetslöshetstalet som var 7,2 procent, uppger SCB.

Minskad frånvaro

Antalet personer som var frånvarande från arbetet, i synnerhet på grund av sjukdom, minskade betydligt i januari 2023 jämfört med samma månad förra året.

Det förklaras till största del av den ovanligt höga sjukfrånvaron i januari 2022.

– I januari 2023 var antalet personer frånvarande hela veckan 654 000, vilket är en minskning med 163 000 jämfört med motsvarande månad föregående år, framhåller SCB.

Större arbetskraft

Procentuellt ökade sysselsättningsgraden med  1,1 procentenheter till 68,1 procent.

För kvinnor var sysselsättningsgraden 65,3 procent och för män var den 70,8 procent.

Antalet sysselsatta kvinnor var 2 422 000 i januari. Antalet sysselsatta män ökade med 60 000 till 2 722 000.

Fakta sysselsättning

- Sysselsättning är ett begrepp som i statistiken används för att visa hur många som arbetar. 

- En person räknas som sysselsatt när denna har utfört minst en timmes arbete under en referensvecka.

- Arbetet kan vara som anställd, egen företagare eller att man hjälper till i familjens företag.

Källa: Ekomomifakta.se

Foto: M. Bjork

Text: Redaktionen