Kraftig förändring för svenska folkets köpkraft

2023 01 25

En rekordinflation och en svag krona kommer att urholka svenskarnas köpkraft under 2023.

Den bedömningen gör Handelsbanken i sin senaste konjunkturprognos.

– Den höga inflationen i år betyder ungefär 35 000 kronor i förlorad köpkraft för ett genomsnittshushåll, säger bankens chefsekonom Christina Nyman.

Det innebär att ett genomsnittligt hushåll kommer få se sin köpkraft minska med drygt 3 000 kronor i månaden.

Riksbanken förväntas fortsätta höja styrräntan och tidigast 2024 ökar svenskarnas köpkraft igen när inflationen dämpas, enligt Handelsbankens konjunkturprognos.

– Tyvärr finns det ingen smärtfri lösning och på kort sikt urholkas köpkraften för många hushåll än mer av de högre räntorna, säger Christina Nyman.

Så blir styrräntan

Inflationen i Sverige är högre än i många andra länder.

Den har börjat tappa fart, men resan mot Riksbankens 2-procentsmål är lång, framhåller Handelsbanken.

För att lägre inflation ska bli verklighet kommer centralbankerna hålla styrräntorna högre än normalt hela vägen ut till 2025, enligt konjunkturprognosen.

Återhämtningen dröjer ända till 2025.

Det kommer att påverka räntorna i Sverige.

– Vi tror inte att räntor kommer tillbaka till de låga nivåer vi haft de senaste 15 åren. För Sverige räknar vi med att styrräntan kommer variera runt 2–2,5 procent på några års sikt, säger Christina Nyman.

Höga elpriser är här för att stanna

Handelsbanken räknar med att den  gröna omställningen kommer att driva på inflationen i många länder under det kommande decenniet.

Det kommer att bidra till en mer åtstramande penningpolitik.

– Vi förväntar oss att höga energipriser blir en del av den nya vardagen. Klimatinvesteringar och en växande efterfrågan på gröna mineraler kan ytterligare trycka upp inflationen. Det finns dock ett flertal faktorer som skulle kunna dämpa inflationsimpulserna och på längre sikt är det möjligt att användningen av fossilfri energi till och med skulle kunna minska pristrycket något när den nya tekniken blir mer storskalig, förklarar Christina Nyman.

Då ökar köpkraften

Enligt konjunkturprognosen kommer hushållens köpkraft tidigast att öka under 2024.

– Under 2024 och 2025 förbättras hushållens köpkraft i takt med att inflationen dämpas, finanspolitiken blir mer expansiv och Riksbanken långsamt sänker styrräntan, framhåller Christina Nyman.

Ränteprognos Sverige kommande åren

Styrräntan

2022: 2.50 (2,25)

2023: 3,25 (2,75)

2024: 2,75 (2,25)

2025: 2,50

Källa: Handelsbanken

Foto: T. Barbhuiya

Text: Redaktionen