JUST NU: Kraftig förändring för ansökan om nationellt id-kort

2022 11 29

I drygt sju månader har en ansökan om nationellt id-kort kostat 100 kronor.

Polisen meddelade sitt beslut den 10 maj med förklaringen att långa väntetider för ansökan om pass motiverade prissänkningen.

– Vi ville att regeringen skulle sänka ansökningsavgiften för att i ökad utsträckning få medborgarna att ansöka om nationellt id-kort istället för pass, då tillgången till sådana var god och leveranstiden betydligt kortare, säger Per Engström, nationell kommenderingschef för nationella särskilda händelsen pass.

Avgiften höjs

Men nu är det slut på glansdagarna. Avgiften höjs med 300 procent vid årsskiftet.

Det bekräftar polisen i dag.

– Från och med den 1 januari återgår ansökningsavgiften för nationellt id-kort till den ursprungliga nivån på 400 kronor. Det gäller oavsett när tiden bokades, framhåller myndigheten i ett pressmeddelande.

Personer som har bokat en tid från och med 1 januari kommer således få betala ansökningsavgiften på 400 kronor.

– Detta gäller även om du bokat tiden innan årsskiftet, understryker polisen.

Har fått effekt

Prissänkningen för nationellt id-kort bedöms ha fått önskad effekt.

Antalet ansökningar om nationellt id-kort har ökat påtagligt och därmed har trycket på pass minskat, uppger polisen.

– Den tillfälligt sänkta ansökningsavgiften har gett resultat och trycket för ansökan om pass har minskat. Därför har vi hemställt om att regeringen ska besluta att ansökningsavgiften ska återgå till 400 kronor, vilket de nu har gjort, säger Per Engström

Fakta - ansökningsavgift för pass och nationella id-kort

- Avgiften för ansökan om pass och nationella id-kort är avgiftsfinansierad och ansökningsavgiften bestäms av regeringen.

- Avgiftsfinansiering innebär att kostnaden för ansökning, hantering och tillverkning m.m. ska täckas av ansökningsavgiften.

Nationellt id-kort

Nationellt id-kort fungerar lika bra som pass i alla EU- och Schengen-länder. 

Länder som ingår i EU och Schengen:

- Belgien

- Bulgarien

-  Cypern (Ej norra delen)

- Danmark

- Estland

- Finland

- Frankrike

- Grekland

- Irland

- Island

- Italien

- Kroatien

- Lettland

- Liechtenstein

- Litauen

- Luxemburg

- Malta

- Nederländerna

- Norge

- Polen

- Portugal

- Rumänien

- Slovakien

- Slovenien

- Spanien

- Schweiz

- Sverige

- Tjeckien

- Tyskland

-Ungern

- Österrike

Foto: Polismyndigheten

Text: Redaktionen