SVERIGE: Kraftig förändring av antalet snusande kvinnor

2023 01 17

Andelen kvinnor som börjat snusa ökar kraftigt.

Det visar en undersökning som Region Västmanland nu slår larm om.

Mer än fördubbling

– Andelen västmanländska kvinnor som snusar ökade från fem till elva procent mellan 2017 och 2022, uppger Region Västmanland.

Det innebär mer än en fördubbling och bakom uppgången på hela sex procentenheter framgår det att yngre kvinnor allt mer har börjat använda sig av en ny sorts snus.

– Tobaksfritt nikotinsnus, så kallat vitt snus, uppger Region Västmanland.

– Sju procent uppger att de använder den typen av snus dagligen.

Rökningen minskar

Särskilt bekymmersamt är det att snusandet har ökat bland de yngre.

Bland länsinnevånare 18–29 år har andelen män som snusar dagligen ökat från 18 till 21 procent under den senaste femårsperioden.

Samtidigt som det blir allt vanligare att folk snusar så har rökningen minskat kraftigt.

Andelen som röker dagligen har minskat drastiskt de senaste 20 åren, rapporterar regionen.

Statistiken kommer från folkhälsoundersökningen Liv & hälsa.

Kämpigt för låginkomsttagare

Folks hälsa varierar stort mellan olika befolkningsgrupper enligt undersökningen. Faktorer som avgör är kön, ålder och livssituation.

- Kvinnor uppskattar sin hälsa som sämre, jämfört med män.

- Yngre uppskattar sin hälsa som god, jämfört med äldre.

Man ser även betydande skillnader kopplat till inkomsten.

- Hälsan upplevs som bättre bland personer med eftergymnasial utbildning respektive högre inkomstnivå.

Något annat som spelar in är om man har vänner eller inte.

- Bland dem med dåligt socialt nätverk, exempelvis att sakna någon som kan hjälpa vid praktiska problem,

uppger endast hälften av de tillfrågade att de har bra eller mycket bra hälsa.

- Andelen som har bra eller mycket bra hälsa bland samtliga tillfrågade är 70 procent.

Sparar miljontals skattekronor

Att allt fler säger nej till rökning gynnar inte bara hälsan utan även ekonomin.

- Den minskade rökningen har under den senaste femårsperioden sparat åtta miljoner kronor för hälso- och sjukvården i Västmanland, framhåller regionens folkhälsoanalytiker.

- Under samma tid sparade minskad rökning fyra miljoner för länets kommuner.

För samma period, 2017-222, beräknas emellertid ökningen av andelen med fetma – från 19 till 22 procent – kosta sjukvården två miljoner kronor och kommunerna en miljon.

Foto: Swedish Match Peter Knutson

Text: Redaktionen