JUST NU: Kraftig brand i villa

2023 04 07

Det brinner för fullt i en villa på Lidingö.

Räddningstjänsten och polisen har tagit sig till en villa på Lidingö utanför Stockholm som brinner.

Det är oklart om någon person är kvar i huset.

– Räddningstjänst och polis kallas till en brand i en villa. Det är en fullskalig brand och polisen stödjer räddningstjänsten på plats. I nuläget finns inga uppgifter om att någon person befunnit sig i villan, framhåller polisen.

Fullskalig brand

Villabranden uppges rasa i närheten av Kyrkviken på Lidingö.

– Det är en fullskalig brand. Just nu arbetar räddningstjänsten på plats för att få kontroll på elden. Eftersom villan är övertänd har vi inte kunnat komma in, säger Rebecca Landberg, polisens presstalesperson till Aftonbladet.

Helt övertänt

Räddningstjänsten meddelar att huset är helt övertänt.

I och med att man inte vet om någon befunnit sig i huset är även skadeläget okänt.

Räddningstjänsten är på plats med tio enheter och kämpar mot elden i tvåplansvillan.

–  Det är en fullt utvecklad brand i en tvåplansvilla. Vi arbetar med rökdykning och släckning och håller på att begränsa spridning till intilliggande hus, säger Thomas Sjöberg, ledningsbefäl vid räddningstjänsten till Expressen.

Vanligaste orsaken

Enligt Brandskyddsföreningen inträffar mellan 20 000 och 25 000 bostadsbränder i Sverige varje år.

Totalt omkommer omkring 100 personer årligen.

Den vanligaste brandorsaken är glömd spis.

– Och tyvärr ökar glömda spisar som brandorsak, förklarar Brandskyddsföreningen.

Oftast i köket

Det är i särklass vanligast att en brand i hemmet uppkommer i köket.

Näst vanligast är att den uppkommer i skorstenen.

– Att glömd spis är den i särklass vanligaste brandorsaken hemma hos folk tycks förvåna många svenskar. Enligt en Sifo-undersökning tror 74 procent av svenskarna att levande ljus orsakar flest bränder, framhåller föreningen.

Endast sex procent vet om att köksspisar är den vanligaste brandorsaken i bostäder.

Foto: D. Tausis

Text: Redaktionen