COVID-19: Kraftfullt budskap till svenska folket

2022 12 09

Antalet smittade av covid-19 har ökat med hela 58 procent de två föregående veckorna.

Det var den dystra nyheten som presenterades för svenska folket när regeringen och Folkhälsomyndigheten kallade till presskonferens under eftermiddagen.

– Vi är inne på samma nivåer som vi var inne på under vecka 12 i våras. Den här ökningen syns i alla åldrar och den syns särskilt inom särskilda boenden för äldre och inom hemtjänsten. Där har vi de individer som har den största risken att få en allvarlig sjukdom, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, på pressträffen.

Budskap till allmänheten

När socialminister Jakob Forssmed (KD) talade riktade han sig direkt till allmänheten med ett kraftfullt budskap.

– Stanna hemma om du är sjuk och vaccinera dig om du är ovaccinerad, betonar ministern på samma presskonferens.

Ministern tillägger:

– Pandemin är inte över även om vi lever med den i en ny fas. Det behöver vi fortsätta påminna oss om.

Tre virus samtidigt

Även RS-virus och säsonginfluensa sprids med hög fart och bidrar till den uppkomna situationen.

– Det sker varje år under vintersäsongen, men i år har vi tre virus som har en kraftig ökning som också sammanfaller i tid, säger Karin Tegmark Wisell.

Just nu vårdas 1 300 patienter runtom på landets sjukhus. 

En ökning med 43 procent jämfört med förra veckan, konstaterar Socialstyrelsen.

– Den ökade inläggningen beror framför allt på en ökad smittspridning som precis har nämnts här av flera olika virus samtidigt, säger Taha Alexandersson, Socialstyrelsens krisberedskapschef, enligt Aftonbladet.

Svarar om restriktioner

Regeringen betonade emellertid att det inte är aktuellt att införa några nya restriktioner i den här nya fasen av pandemin, som socialministern uttryckte det.

– Vi har en beredskap för om läget förvärras på ett sätt som vi inte ser nu, men vi har ju bedömt att det inte är en samhällsfarlig sjukdom längre, sade Jakob Forssmed till SR Ekot tidigare i veckan.

Ett beslut som alltså fortfarande ligger fast.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen