Konsumentverket utfärdar badvarning

2023 06 29

Konsumentverket går ut med en skarp uppmaning till allmänheten.

I ett pressmeddelande pekar myndigheten ut en populär produkt som kan få ödesdigra konsekvenser för användare. 

Produkten i synnerhet är snorkelmasker.

Den senaste tiden har flera masker återkallats från marknaden.

Nu varnar Konsumentverket för farorna med produkten.

– I takt med att snorkelmasker blivit en populär produkt de senaste åren, både bland vuxna och barn, har det också kommit rapporter om både misstänkta och konstaterade dödsfall till följd av användandet, skriver myndigheten.

Konsumentverket hänvisar till en större marknadskoll av snorkelmasker som myndigheten genomförde i vintras.

Granskningen har hittills lett till att fyra masker har återkallats från försäljning.

Koldioxidförgiftning

Konsumentverket pekar ut en primär fara med produkten: Snorkelmasker kan leda till koldioxidförgiftning. 

– På grund av maskens utformning finns risk att förbrukad luft inte ventileras bort ordentligt. Den utandade luften samlas i masken och användaren får i sig för mycket koldioxid, framhåller myndigheten.

Vanliga symptom på koldioxidförgiftning är yrsel, huvudvärk och förvirring. Vid extrem exponering är koldioxidförgiftning förenat med livsfara. 

Risken är extra stor för barn eftersom deras lungkapacitet är lägre och de får det ännu svårare att blåsa ut luften från masken.

Nu går Konsumentverket ut med en tydlig uppmaning till alla föräldrar.

– Som förälder ska man verkligen fundera på om det här är en produkt mitt barn ska använda. Det är säkrare för ett barn att använda ett vanligt cyklop med tillhörande snorkel, säger Jonas Eriksson, utredare på myndigheten.

Tester för vuxna

I dag genomför företag själva tester på vilken lungkapacitet som krävs för att använda en snorkelmask på ett säkert sätt.

Men det finns ett stort problem med testerna, uppger Konsumentverket.

I majoriteten av fallen har testerna uteslutande gjorts för vuxna, inte för barn. 

I några fall saknas undersökningar helt och hållet. 

”Förenad med livsfara”

Konsumentverket varnar även för att använda dåligt åtsittande snorkelmasker.

Om masken inte sitter ordentligt mot ansiktet eller om användaren skulle stöta till något, riskerar den att fyllas med vatten. 

Ett sådant scenario kan vara extra farligt för barn.

– Att få masken vattenfylld är en situation som snabbt kan leda till panik. Barn har dessutom inte samma kognitiva förmåga som en vuxen och för dem är en sådan här situation förenad med livsfara, säger Jonas Eriksson.

Det här ska du tänkta på

- Om du ska använda snorkelmask, gör det under korta perioder.

- Innan du börjar simma med snorkelmask är det viktigt att du övar på grunt vatten.

- Var uppmärksam på om du känner av yrsel eller huvudvärk vid användning av snorkelmasken. Ta i så fall av den omedelbart.

- Cyklop och snorkel är ett betydligt säkrare alternativ, inte minst för barns användning

- Släpp aldrig ditt barn med blicken när ni badar. Använd aldrig mobiltelefon när ditt barn är i vattnet.

Källa: Konsumentverket 

Foto: C. Lloyd

Text: Redaktionen