JUST NU: Kina erkänner högt antal covid-dödsfall

2023 01 14

Kina rapporterar hur många som dött i covid under den senaste månaden.

Landet har fått stor kritik från internationella organisationer och har anklagats för att dölja både smittotal och dödstal.

Nu rapporterar kinesiska myndigheter hur många som dött i covid i landet den gångna månaden, uppger AP.

Mellan den 8 december och den 12 januari har 60 000 människor dött i landet med covid-19.

Många bedömare menar dock att det riktiga dödstalet förmodligen är betydligt högre än så.

En gång per månad

Världshälsoorganisationen har uppmanat Kina att släppa statistik mer transparent och återkommande, men landet går alltjämt ut med statistik en gång i månaden.

Bland dödsfallen uppger myndigheterna att 5 503 personer avlidit av andningsproblem orsakade av covid-19.

54 435 av de inrapporterade dödsfallen ska ha avlidit av en underliggande sjukdom i kombination med covid-19.

Ingen väsentlig påverkan

Trots de höga siffrorna från Kina, som experter tror kan vara mycket högre, så menar Folkhälsomyndigheten att “den ökade spridningen av covid-19 i Kina inte har en väsentlig påverkan på det epidemiologiska läget i Sverige”.

Däremot belyser Folkhälsomyndigheten att det inte nödvändigtvis går att lita på statistiken som Kina släpper.

– Det råder stor osäkerhet kring rapporteringen av antalet bekräftade fall, avlidna, personer som vårdas på sjukhus samt de virusvarianter som förekommer i Kina, menar myndigheten.

“Följer utvecklingen noga”

I slutet av december gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utvärdera smittspridningens eventuella påverkan på Sverige.

Folkhälsomyndigheten kommer följa upp övervakningen av det epidemiologiska läget i Sverige, bland annat genom att analysera avloppsvattnet på Arlanda.

– Regeringen följer utvecklingen noga och kan vid behov ge ytterligare uppdrag om analys, rapportering och åtgärder från berörda myndigheter. Vi är beredda att agera skyndsamt om utvecklingen kräver det, säger socialminister Jakob Forssmed.

Inträffat på sjukhus

De inrapporterade dödstalen i Kina gäller dödsfall som inträffat på sjukhus.

Hälsokommissionen i landet menar att fler människor kan ha avlidit i sina hem.

Foto: M. Sanchez

Text: Redaktionen