KD vill sänka dieseln med 9 kr och bensinen med 5 kr

2022 03 15

Kristdemokraterna går nu ut med ett förslag om kraftigt sänkta priser för både diesel och bensin.

Bränslepriserna har rusat i höjden den senaste tiden vilket slår hårt mot mångas privatekonomi.

Slår stenhårt mot svenskarna

– De höga drivmedelspriserna slår nu stenhårt mot svenskarna. Rysslands krig mot Ukraina och den omvärldsoro det inneburit på råvarumarknaden har fått diesel- och bensinpriserna att skena. Under senaste tiden har dieseln nått 28 kronor litern och bensinen 24 kronor litern, säger KD:s partiledare Ebba Busch.

KD vill sänka kraftigt

Kristdemokraterna föreslår därför tillfälligt slopad energiskatt för drivmedel i tre månader, varaktigt sänkt reduktionsplikt och dieselskattebefrielse för jord-och skogsbruk. Sammanlagt innebär det ett sänkt dieselpris med över 9 kronor och sänkt bensinpris med 5 kronor.

Världens dyraste diesel

Ebba Busch anser att sänkta priser är ett måste – inte minst för Sveriges landsbygd och glesbygd.

– Svenskarna får nu betala världens dyraste diesel och ett rekordhögt bensinpris. I ett vidsträckt och glesbefolkat land, med drivmedelsberoende näringar, har drivmedelspriserna nått en nivå som är långt ifrån hållbara, anser KD-ledaren.

Mycket allvarligt problem

– Barnfamiljer, pensionärer och människor på landsbygden som inte kan välja bort bilen får betala dyrt när priserna höjs snabbt. För företagarna, jordbrukare och skogsbrukare innebär de snabbt stigande priserna ett mycket allvarligt problem i ett redan ansträngt läge, framhåller Ebba Busch.

KD:s tre krisförslag

KD föreslår idag följande krisåtgärder:

◾Sänk dieselpriset med cirka 9 kronor

◾Sänk bensinpriset med 5 kronor

◾Sänkt dieselpris för jord-och skogsbruk, genom bl.a. skattebefrielse, med 9 kronor

Sverige missgynnas

– De åkerier, bussföretag och lantbrukare som konkurrerar med andra länder drabbas hårt när priserna i Sverige är så mycket högre än i konkurrenternas hemländer. Och om svenskt jordbruk med sin goda djurhållning slås ut till förmån för andra länders, ofta sämre, alternativ är inget vunnet, menar Ebba Busch (KD)

Jord- och skogsbruket

KD vill även slopa koldioxidskatten på diesel under ett års tid för jord- och skogsbruket. Det ger en nedsättning med 2,9 kronor per liter.

Sammantaget värderas satsningen på sänkta bränslepriser till omkring 6,5–7 miljarder kronor.

Foto: Kristdemokraterna

Text: Redaktionen