JUST NU: Kärnvapenlandets flört med Ryssland

2022 04 01

Trots invasionskriget mot Ukraina tror sig ryska utrikesministern Sergej Lavrov ha hittat en lojal vän i Indien.

– Nuförtiden vill våra västerländska kollegor reducera alla meningsfulla internationella frågor till krisen i Ukraina, säger Lavrov enligt BBC efter att ha rest till Delhi för att träffa Indiens utrikesminister Subrahmanyam Jaishankar.

Inga fördömanden

Till skillnad från den absoluta merparten av världens länder är Indien, tillsammans med Kina, det enda stora landet som inte har svarat på Rysslands anfallskrig mot Ukraina med starka fördömanden och historiskt tuffa sanktioner mot Putins regim.

“Vi är vänner”

Den ryska utrikesministern talade på fredagen om en vänskap mellan de båda kärnvapennationerna och spädde på myten av invasionen som en "specialoperation".

– Vi är vänner och uppskattar att Indien ser på fakta från ett helhetsperspektiv och inte bara på ett ensidigt sätt, säger Lavrov.

Stor press från väst

Indien har av tradition generellt förhållit sig alliansfritt när det kommer till internationell politik.

Västländerna har satt stor press på Indien att fördöma invasionen och ansluta sig till sanktionerna. Inte minst från amerikanska och brittiska myndigheter, uppger Reuters.

Köper vapen från diktaturen

Trots uppmaningarna fortsätter Indien att förhålla sig neutralt till den blodiga invasionen, och har dessutom en lång historia av att köpa vapen från diktaturen Ryssland. Jaishankar påtalar att kriget måste lösas på fredlig väg, men kritiken mot Ryssland uteblir.

– Olikheter och tvister bör lösas genom diplomati och genom respekt för internationell rätt, FN-stadga och staters suveränitet och territoriella integritet, säger den indiska utrikesministern, säger han.

Miljontals fat olja

Sedan Ryssland invaderade Ukraina har Indien köpt miljontals fat råolja från Putin. Indiens finansminister Nirmala Sitharaman säger att det inte blir något stopp på affärerna framöver.

– Jag sätter mitt lands nationella intressen först och jag sätter min energisäkerhet först. Varför skulle jag inte köpa det? Jag behöver det för mitt folk, säger Sitharaman till CNBC-TV18 enligt Reuters.

Världshistoriska sanktioner

Storbritanniens utrikesminister Liz Truss har kommenterat Indiens beslut att fortsätta köpa rysk olja med att hon respekterar hållningen, men uppmanade “likasinnade nationer” att samarbeta när det gäller frågor om försvar, handel och energi och livsmedel. 

Omvärlden har sedan invasionen Ukraina instiftat historiskt hårda sanktioner och Ryssland står i övrigt i princip isolerade från världens länder.

Foto: President of Russia

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen