JUST NU: Karantän införs i flera ryska distrikt

2023 05 18

Karantän införs i Moskva efter utbrott av fågelinfluensan.

Borgmästaren i den ryska huvudstaden Moskva har officiellt infört karantän i elva distrikt.

Detta på grund av ett utbrott av fågelinfluensan, och invånare i övriga distrikt i huvudstaden får inte besöka delarna som är berörda.

Nu kommer myndigheter intensifiera övervakningen och har infört flera åtgärder.

Bland annat är det förbjudet att i de berörda delarna av huvudstaden importera eller exportera ägg, samt slakta fåglar, rapporterar The Moscow Times.

Tidigare fall

Tidigare i maj tvingades delar av regionen Kirov in i karantän efter ett utbrott.

Åtgärder har även införts i Yoshkar-Ola.

Sedan början av maj har 22 utbrott av fågelinfluensan registrerats i landet.

Stor mängd

Den naturliga reservoaren för influensavirus anses finnas hos vilda fåglar.

Där cirkulerar en stor mängd influensavirus, och utbrott framkommer främst bland fjäderfä.

– Andra djurarter kan också smittas av vissa typer av influensa A-virus från fåglar,  antingen direkt, via fjäderfä, eller via andra djurarter. Det är mycket ovanligt att människor smittas, framhåller Folkhälsomyndigheten.

Varierande komplikationer

Trots att det är ovanligt så kan människor smittas i anslutning till influensasjukdom hos fjäderfä.

Symptomen varierar, vissa varianter orsakar endast mild sjukdom medan andra kan få dödlig utgång.

– I utbrott av fågelinfluensa har de svårast sjuka tidigt utvecklat lunginflammation och så småningom andningssvikt men symtom och komplikationer från många andra organ har varit vanliga. Det förekommer dock i vissa utbrott även fall med mildare symtom, exempelvis ögoninflammation, fortsätter FHM.

Utbrott sker

I december 2020 infekterades 7 människor av typen H5N8, där samtliga antingen fick milda symptom eller var asymtomatiska.

Influensa A(H5N1) upptäcktes först hos en människa år 1997, och sedan 2003 har åtminstone 860 människor i 16 olika länder insjuknat, varav drygt hälften omkommit.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen