Kan tvingas rösta en gång till om ny statsminister

2021 11 27

Miljöpartiet överväger att lämna regeringen efter Centerns besked om att säga nej till S-MP-budgeten – och det torde leda till att riksdagen måste rösta en gång till om vem som ska bli ny statsminister.

Den tidigare kanslichefen för Konstitutionsutskottet, statsvetaren Magnus Isberg, indikerar att statsministeromröstningen om Magdalena Andersson (S) behöver göras om – ifall Miljöpartiet beslutar sig för att lämna regeringen.

Miljöpartiet upprörda på C

Miljöpartiets båda ledare är upprörda över Centerns besked om att säga nej till S-MP-budgeten vilket innebär att Centern istället släpper fram M-KD-SD-budgeten som leder till sänkt bensinskatt vilket Miljöpartiet anser är farligt för klimatet. MP anser även att Centern agerat så att SD får inflytande över budgeten och båda MP-ledarna har uttalat sig på ett sätt som kan tolkas som att de överväger att lämna regeringen

– Miljöpartiet kommer ta en allvarlig funderare på vad det betyder för oss, framför Märta Stenevi (MP).

Nya förutsättningar

Den tidigare kanslichefen förklarar varför ett MP-avhopp kan leda till en ny statministeromröstning.

– När talmannen nominerade Magdalena Andersson sa han samtidigt att hon skulle bilda en regering bestående av S och MP. Omröstningen ägde rum under förutsättningen att det skulle bli så, säger Isberg till SVT.

Ren S-regering

– Går man ifrån detta verkar det logiskt att man måste ta om det hela, där talmannen får nominera henne på nytt, men med bara socialdemokrater i regeringen, säger han.

Moderaternas gruppledare Tobias Billström anser bestämt att ett MP-avhopp måste leda till en helt ny omröstning.

Grundläggande princip

– Då måste riksdagen på nytt få möjlighet att ta ställning till det regeringsunderlaget i en förnyad statsministeromröstning. Det är ganska logiskt att vi inte kan sitta och rösta fram en statsminister på ett visst partipolitiskt underlag, sedan dagen därpå ändras det genom att ett eller flera partier väljer att utträda ur regeringen. Det säger sig självt att det här är en grundläggande parlamentarisk princip för vår demokrati, säger Tobias Billström.

ANALYS

Det är fortfarande oklart om Miljöpartiet väljer att lämna regeringen eller inte. Sannolikt skulle både Socialdemokraterna och Miljöpartiet vinna i opinionen på att MP lämnar regeringen eftersom båda partierna då skulle kunna driva en självständigare politik utan lika mycket hänsyn till varandra fram till valet.

Om MP hoppar av så blir det en ny statsministeromröstning och Magdalena Andersson kan i det läget att återigen bli vald till statsminister förutsatt att MP väljer att rösta på gul knapp istället för grön, det vill säga avger passiva JA-röster istället för aktiva JA-röster.  Därmed skulle Magdalena Andersson (S) bli vald igen. Samtidigt har Miljöpartiet ett kongressbeslut på att rösta nej till regeringar de inte själva ingår i. Läget är ovisst.

Foto: Sveriges Riksdag


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen