FINLAND: Kan tvingas att göra affärer med diktatorn

2022 11 03

Finland har sedan i våras stoppat inköp av naturgas från Ryssland.

Beslutet togs efter att Finland vägrat att gå med på den ryska gasjätten Gazproms krav på betalning i rubel.

Flera månader senare kan dock betalningarna återupptas – oavsett om Finland vill det eller ej.

Anledningen är det rådande avtalet mellan Gazprom och finländska Gasum. I avtalet står det uttryckligen att gasen ska betalas i euro.

Frågan utreds i skiljeföfarande som kan sluta med att Finland tvingas köpa rysk gas och betala i euro, eller betala för ingenting alls, rapporterar Yle

– Om tvisten löses så att avtalet mellan gasbolagen i övrigt är giltigt, men Gazprom förpliktigas att ta emot betalningen i euro, kan Gasum i praktiken bli skyldigt att fortsätta köpa rörgas, framhåller tidningen.

I avtalet ingår nämligen en så kallad ”take or pay-klausul”, vilket innebär att köparen är förpliktigad att ta emot en viss mängd av säljarens produkt.

Således skulle ett första scenario vara att Gasum tvingas ta emot och betala för en viss mängd rysk gas.

Tvingas betala ändå 

Det andra alternativet är att Gasum inte tar emot gasleveransen, men tvingats betala ändå, uppger Yle.

Företaget kan endast bryta kontraktet på ett sätt – genom att hänvisa till en så kallad ”force majeure-klausul”. Det innebär i korthet att ett avtal kan brytas vid oförsägbara händelser och hinder. Men eftersom rysk gas varken finns med på EU:s eller Finlands sanktionslista kan denna åtgärd inte tillämpas, skriver Yle.

Gasum har inte kommenterat hur företaget kommer att agera om de tvingas att betala för rysk gas.

– Vi har inte fattat några beslut. Vi ska först se vad skiljeförfarandet leder till. Sedan ska vi bedöma situationen, säger Olga Väisänen, ansvars- och kommunikationsdirektör för Gasum, till Yle.

Kan slå hårt mot Europa

Veli-Pekka Tynkkynen, professor i rysk miljöpolitik vid Alexanderinstitutet på Helsingfors universitet, varnar för att Ryssland kan utnyttja situationen på två sätt.

– För det första kan Ryssland fortsätta att begränsa gastillförseln till större delen av Europa. Tanken är att göra européernas vardag kall och svår, så att vissa länder skulle vilja återgå till att köpa rysk energi, framhåller professorn enligt Yle.

För det andra skulle Ryssland kunna börja leverera gas till Finland i ett försök att destabilisera Europas gemensamma front.

– Medborgare i gassvältade länder blir knappast glada om rysk gas strömmar in i ett grannland, understryker experten och tillägger:

– Ryssland kan spela Finland mot Europa och därigenom utnyttja de små krackeleringarna i den europeiska fronten mot Ryssland

Foto: President of Russia Office 

Text: Redaktionen


SWEDBANK: Hela Sverige kommer förändras – pekar ut datum

2024 04 18

Swedbank förutspår stora förändringar för hela Sverige jämfört med andra EU-länder.

Markera den 7 maj i kalendern.

Det datumet innebär startskottet för en rad förändringar för den svenska ekonomin.

– Utsikterna för hushållen börjar ljusna, säger Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.

Stannar inte vid sänkningar

Det är nämligen i maj som Swedbank förväntar sig att Riksbanken kommer att inleda en serie räntesänkningar.

– Vi räknar med att styrräntan sänks med 25 punkter i maj, till 3,75 procent, vilket följs av ytterligare tre sänkningar i år. Riksbanken fortsätter att sänka räntan även under 2025, ned till två procent, säger Mattias Persson i en kommentar till bankens senaste konjunkturrapport.

Men det stannar inte där.

Enligt Swedbank är den nyligen framlagda vårändringsbudgeten ett första steg mot en mer expansiv finanspolitik.

"Sverige tar revansch"

Banken kallar det för en “revansch” för svensk ekonomi där nästa år blir särskilt expansivt med 50 miljarder kronor i ofinansierade åtgärder.

Successivt kommer Sverige att växla upp – snabbare än majoriteten av Europas övriga länder.

– Återhämtningen är i sikte för svensk ekonomi och när den ekonomiska politiken svänger om, med en penningpolitik som blir mindre åtstramande och en finanspolitik som blir expansiv, tar tillväxten i Sverige ordentlig fart och placerar sig i topp i Europa, säger Mattias Persson. 

– Detta talar också för att den svenska kronan ska stärkas.

Inkomsterna blir större

Swedbank understryker att en mindre åtstramande penningpolitik kommer ge en “välbehövlig injektion” till hela Sveriges ekonomi.

– Efter två år av fallande inkomster stiger de reala disponibla inkomsterna i år och ännu mer nästa år, säger Mattias Persson och tillägger:

– Konsumtionen förblir dämpad ett tag till då arbetsmarknaden försvagas under året, men börjar stiga efter sommaren för att sedan ta ett rejält steg upp och växa med hela 3,4 procent 2025, säger Mattias Persson.

Stabiliserad bostadsmarknad

Förutom fallande inflation, högre reala inkomster för hushållen och en allmän revansch för svensk ekonomi syns även en framtida prisuppgång för bostadspriserna, som mer eller mindre legat still i ett år och befunnit sig på en nivå tio procent lägre än toppen under våren 2022.

Nu har läget stabiliserats. Högre priser är att vänta.

– Kursändringen från Riksbanken ger skjuts åt bostadsmarknaden. Tillsammans med förbättrad köpkraft hos hushållen talar det för en ökad efterfrågan på bostäder och en försiktig prisuppgång på 2–3 procent i år och cirka 5 procent nästa år, säger Mattias Persson.  

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen


SKATTEVERKET: Många har gjort fel i deklarationen – nytt för i år

2024 04 17

En hel del svenskar har missat en regel när de skickat in sin deklaration för 2023.

Förekomsten är så pass utbredd att Skatteverket nu går ut med en påminnelse till svenska folket om vad det egentligen är som gäller.

"Många missar"

Det handlar om att intäkter för uthyrning kan behöva tas upp i deklarationen, till exempel för den som hyrt ut en bostad, båt, släp eller husbil.

Nytt för i år är att uppgifterna om uthyrning via vissa digitala plattformar ska lämnas in till Skatteverket, vilket flera alltså tycks ha missat.

– Vi ser att många missar att deklarera sin uthyrning eller missförstår reglerna. Men med Skatteverkets beräkningshjälp är det enkelt att ta reda på om uthyrningen ska deklareras, säger Alem Resulovic, sektionschef på Skatteverket.

Samma beskattning

Även om det är nytt att uppgifterna ska lämnas in är det samma regler som gäller själva beskattningen av inkomsten.

– Vi informerar om reglerna under årets deklarationsperiod eftersom alla kanske inte känner till att inkomster från uthyrning kan vara skattepliktiga, säger Emelie Köhn, sektionschef på Skatteverket.

– Får du ett överskott från uthyrningen av till exempel privatbostaden ska du deklarera det i din inkomstdeklaration som inkomst av kapital.

Kommer inleda kontroller

Under 2024 får Skatteverket in kontrolluppgifter från såväl svenska som europeiska digitala plattformar som förmedlar uthyrning.

De svenska uppgifterna ska gå att ta del av på myndighetens Mina sidor från och med april och från månadsskiftet maj/juni även de europeiska.

Dessutom planerar Skatteverket att genomföra riktade kontroller till hösten när de utländska uppgifterna är på plats.

Rätt till schablonavdrag

Enligt Skatteverket får den som hyrt ut en bostad göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor per år.

Syftet med avdraget är att kompensera för extra kostnader som en uthyrning innebär.

– Den som hyr ut en bostadsrätt eller hyresrätt har utöver schablonavdraget rätt att dra av hela eller del av månadsavgiften eller hyran. För fristående fastigheter får dessutom 20 procent av hyresintäkten dras av, framhåller myndigheten.

30 procent

När det gäller uthyrning av privat tillgång, i det här fallet båt, släp eller husbil, är hyresersättningen en skattepliktig kapitalinkomst.

Skatten på överskottet är 30 procent.

– Vissa särskilda avdrag kan göras, understryker Skatteverket och tillägger:

– Är uthyrningen omfattande kan den uppfylla kriterierna för näringsverksamhet och ska då redovisas som inkomst av näringsverksamhet.

Foto: Magnus D Skatteverket

Text: Redaktionen